FEJEDELEMSÉGEK ÉS HATALMASSÁGOK – 2. rész

Amint láttuk, a „fejedelemségek”-nek fordított szó egyaránt jelöl világi uralkodókat és olyan természetfeletti hatalmakat, amelyek hatnak az emberi életre. A fejedelemségekkel együtt használt másik görög kifejezés a sztoikheia (világ elemei, valószínűleg szellemi lények, angyalok). A sztoikheia szó környezete a bűnbe süllyedt világnak más vetületeire utal, amelyekből Krisztusnak a kereszten aratott győzelme által szereztünk megváltást.

Az eddigiekkel összefüggésben, a gonoszság valóságos erőin kívül még mitől szabadultunk meg Jézus által? Lásd Gal 4:1-11 (főként a 3. és a 9. versek); Kol 2:8, 14, 20!

Az Újszövetség, de különösen Pál felfogása szerint e „hatalmasságok” olyan lelki természetű lények és erők, amelyek uralmukban tartják azokat, akik nem Krisztusban élnek. Ezek megnyilvánulhatnak a politika, a társadalom, a tradíció vagy akár a vallás területén. A sztoikheia szó Gal 4:3, 9 verseiben a pogányság rendszeréről beszél, amiből Krisztus megszabadította a galáciai keresztényeket. Ezt a kifejezést vonatkoztatja még az ősi zsidó törvényrendszer bizonyos vetületeire is, Kol 2:8, 20 pedig hasonlatként világi filozófiai elvekre utal. „Ézs 24:21 versében ’a föld királyait a földön’ kifejezésből arra következtethetünk, hogy ’a magasság seregét a magasságban’ megfogalmazás Sátánt és gonosz angyalait jelöli. Pál ezt írja Sátánról: ’a levegőbeli hatalmasság fejedelme’ (Ef 2:2), a gonoszság láthatatlan vezetőiről pedig: ’ez élet sötétségének világbírói… melyek a magasságban vannak’ (Ef 6:12). 1Kor 15:24-25 szakaszában Pál utal rá, hogy Krisztus győz felettük. Ézsaiás előre látta azt az időt, amikor a gonosz angyalok és a gonosz emberek egyaránt elszenvedik büntetésüket (lásd Mt 25:41; 2Pt 2:4, 9; Jel 20:10-15)” (The SDA Bible Commentary. 4. köt. 198-199. o.). Röviden, a Biblia azt tanítja, hogy az életet személyes és személytelen hatalmak sora uralja. Krisztus nélkül az ember ki van téve e különböző formában megjelenő hatalmak kényének-kedvének. A jelen feszültségei, nem is szólva a jövőtől való félelemről, valamint az élet, a társadalom, a hagyomány, az ideológia követelményei mind kiválthatnak olyan hatást, ami elválaszthatja az embert az Úrtól. Krisztus által azonban nemcsak a bűneinktől szabadulhatunk meg, hanem e „hatalmak” kötelékeitől is. Meg kell értenünk e győzelem természetét és igényt kell tartanunk rá!

A világunkban létező természetfeletti hatalmakon kívül még milyen erőkkel és befolyásokkal küzdünk, amelyek ellenünk, a hitünk ellen hatnak? Először nevezzük meg ezeket, majd igényeljük a Jézusban nekünk szóló ígéreteket, hogy győzni tudjunk felettük!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: