SZABADDÁ LETT SZOLGÁK

Ha a megváltást a szolgaságból való felszabadulásként értelmezzük, amihez „külső” segítség szükséges, akkor ebből arra következtethetünk, hogy a bűnös emberiség egy erősebb hatalom rabságában van. Tehát arra a kérdésre kell megtalálnunk a választ, hogy milyen erő kötözte meg a bűnös embert?

Tanulmányozzuk Róm 6:12-23 szakaszát! Figyeljük meg, hogy a 18., 20. és 22. versekben Pál a szabadságról szól! Milyen összefüggésben említi? Mivel foglalkozik itt az apostol?

Gondoljunk arra, amit Pál az imént említett versekben, ill. Róm 6:1-11 szakaszában mond! Beszél arról, hogy mi történik a keresztség szertartásakor. Felsorol néhány dolgot, aminek meg kell halni a keresztség idején. Ezek után arra szólítja a Krisztushoz csatlakozott hívőt, hogy életével mutassa be annak az uralmát, aki felszabadította a bűn hatalma alól.

A lényeg, hogy Pál szerint bármennyire megrontotta az ember természetét a bűn, Krisztus által kiszabadulhatunk rabságából. Ugyan melyikünk ne szembesült volna már a bűn szolgaságának pusztító voltával? Vajon ki nem látott a bűn által tönkretett életeket? Ki nem küzdött maga is a bűn hatalmával? A bűn az ember legfőbb ellensége!

E rabságot az teszi különösen rosszá, hogy nem kizárólag kívülről kényszerítik ránk, hanem belőlünk fakad. Hogyan lehet megszabadulni olyan szolgaságtól, kötöttségtől, ami belőlünk, a természetünkből ered?

A megoldást, amint az iménti versekben láttuk, csak Jézus ereje jelenti, mert Ő mindannyiunkért győzött és nekünk is erőt ad a győzelemhez. Krisztus által Isten nemcsak a bűneinket bocsátja meg. Meg kell halnunk bűneink számára és szabaddá is kell válnunk tőlük; többé nem uralkodnak feltétlenül rajtunk. Nagyszerű, hatalmas ígéretek ezek, amelyeket a Krisztus nevét vallóknak igényelni kell.

Milyen tapasztalatunk volt a bűn rabságban tartó, kegyetlen hatalmával? Hogyan tanulhatunk meg jobban belekapaszkodni a Jézus által felajánlott szabadság ígéreteibe?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: