Növekedés Krisztusban

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 35:10; Márk 10:45; Róma 6:12-23;

Galata 4:1-11; Efézus 6:12; Kolossé 1:16; 2:15

„Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban” (Kol 2:15).

KULCSGONDOLAT: Krisztusnak a kereszten aratott győzelme határozza meg a győzelem körét, amelyben a keresztény növekedhet.

Az 58. Generál Konferencia ülésén, 2005-ben szavazták meg az egyház alapvető hitelveinek kiegészítését. Az akkor elfogadott tantétel címe: „Növekedés Krisztusban”. Ha elemezzük a nyilatkozatot, a következő fontos pontok emelkednek ki: Jézus győzelmet aratott a sátáni erők és gonosz hatalmak felett; Krisztus győzelme révén a hívők is legyőzhetik ezeket, bármilyen megnyilvánulások történtek is az életükben a múltban; végül pedig vannak bizonyos feltételei annak, hogyan válhat e győzelem valósággá az ember életében.

A következő három tanulmányban ezekre a pontokra figyelünk. Ezen a héten Krisztusnak a kereszten aratott győzelmével, annak természetével foglalkozunk. Krisztus üdvösséget szerezett nekünk, nemcsak a bűn, hanem minden olyan erő feletti győzelme által, ami az emberiség és Isten teremtett világa ellen tör.

Miközben igyekszünk megérteni, mit vitt végbe értünk Krisztus, tisztábban láthatjuk, hogy már most mi történhet az életünkben. Ha igényeljük, Krisztus győzelme a miénk is lehet, hiszen csak akkor nyerhetjük el, ha úgy döntünk, hogy elfogadjuk; nem kapjuk meg automatikusan.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: