TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. „Velünk az Isten” c. fejezet, 11-18. o.

„Megváltásunk terve nem egy későn jött gondolat, nem Ádám bukása után megfogalmazott terv volt. Ez ’ama titoknak kijelentése… mely örök időktől fogva el volt hallgatva’ (Róm 16:25). Azok az elvek bontakoztak ki benne fokozatosan, amelyek az örökkévalóság korszakaiban mindig is Isten trónjának alapját képezték… Nem Isten rendelte el a bűn létezését, de előre látta, hogy bekövetkezik, és megtette a rettentő vészhelyzet megoldásához szükséges lépéseket. A világ iránti nagy szeretetből megfogadta: odaadja egyszülött Fiát, ’hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen’” (Ellen G. White: God’s Amazing Grace. 23. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) A bűn szörnyű, hiszen csak a Teremtő halála árán lehetett megoldani a problémát, amit kiváltott. Hogyan bizonyítja a kereszt, hogy az ember képtelen volna megváltani önmagát? Ugyan mit tehetnénk hozzá mi ahhoz, amit Krisztus értünk tett?

2) Vannak, akik az ún. „szubjektív engesztelésben” hisznek, miszerint a kereszt nem változtatott azon, hogyan állhatunk meg Isten előtt. Szerintük inkább az volt az Úr célja a kereszttel, hogy mi viszonyuljunk hozzá másként. Mi hiányzik ebből az elképzelésből alapvetően? Milyennek állítja be a bűn problémáját? Miért kelti azt a látszatot, mintha megoldásához elegendő volna az ember „hozzáállásán változtatni”?

3) Lehetséges sokat tudni az üdvösségről, de nem tapasztalni? Hogyan értsük Ellen White-nak ezt a megjegyzését: „Az Istennek szentelt élet mindenképpen élő, gyakorlati tapasztalat, nemcsak elmélet, amiről beszélünk, hanem minden tapasztalatunkat átszövő elv” (Ellen G. White: Our High Calling. 243. o.). Hogyan lehet valóság a megváltás élménye a hétköznapi életünkben, a gyakorlatban?

4) Mi az üdvösség szerepe a nagy küzdelem összefüggésében? Miért akar Sátán megfosztani a Jézusban nyerhető megváltástól mindenkit, akit csak tud? Milyen eszközöket fordít ellenünk? Hogyan védekezhetünk ezekkel szemben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: