AZ ÜDVÖSSÉG ÉLMÉNYE – 2. rész

A megigazulás tapasztalata olyan lelki élményeket ad a hívőnek, amelyek élete megváltoztatására ösztönzik. A megigazult bűnös bocsánatot nyer (Lk 7:47; Róm 4:7; Ef 1:7), Isten nem kárhoztatja többé bűnéért, igaznak nyilvánítja (Róm 5:16, 18; 8:1) és új élet ajándékát kapja (2Kor 5:17; Ef 2:1-5).

Az új tapasztalatnak az az alapja, hogy bármilyen volt a múltunk, bármilyen bűnök terheltek, még ha hibáztunk és rosszak voltunk is, bűnbocsánatot nyerve, tisztán állhatunk meg Isten előtt.

Gondoljunk bele, hogy ez mit jelent valójában! Krisztus halála minden bűnt elfedez, még a legszörnyűbbeket is. Bárhogy vádol a szívünk (1Jn 3:20), ha hit által átadjuk az életünket Krisztusnak és saját „megfertéztetett” ruhánk (Ézs 64:5) helyett elfogadjuk Krisztus tökéletes életét, abban a pillanatban betakar Krisztus igazsága. Tökéletes élete nekünk tulajdoníttatik, mintha a miénk lenne. Létezik ennél nagyobb ajándék a bűnös ember számára?

A kérdés: megtörténhet-e ez valakivel úgy, hogy közben ő maga egészen meg ne változna? Általában ezt a változást nevezik „újjászületésnek”, ami az üdvösség élményének része.

Olvassuk el az előbbi bekezdésekben szereplő bibliaszövegeket, majd foglaljuk össze, hogy mit tanítanak a megigazulásról és arról, ahogy ezt a saját életünkben tapasztalhatjuk!

Ha bűnbocsánatot nyerünk, akkor már nem vagyunk kitéve Isten haragjának, így elhárul minden akadály az Istennel való megbékélés és kapcsolat elől. A bűnös ember számára új élet kezdődik, méghozzá azzal a kiváltsággal, hogy a Szentlélek vezetése alatt közösségben élhetünk Krisztussal.

A bűnbánat az előfeltétele annak, hogy tapasztaljuk a megbocsátást és a megigazulást, és a bűnök megvallása, valamint a keresztség kíséri (ApCsel 2:38; 1Jn 1:9). Ez a magyarázata annak, hogy a bűnbocsánat ugyan mindenki számára elérhető, mégsem mindenki részesül benne.

Hol lennénk, ha életünk minden pillanatában nem támaszkodhatnánk arra az ígéretre, hogy Isten annak alapján fogad el, amit Krisztus tett értünk, nem önmagunk, érdemeink és a törvénynek való engedelmességünk mértéke miatt?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: