TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „A teremtés” c. fejezet, 18-25. o.

„Kezdetben Isten az embert a maga képmására teremtette. Az ember tökéletes összhangban élt a természettel és Isten törvényével. Az igazságosság elvei szívébe voltak írva. A bűn azonban elidegenítette Alkotójától. Már nem tükrözte Isten képmását. Szíve harcban állt Isten törvényének elveivel. »A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti« (Róm 8:7). De »úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta«, hogy az ember megbékülhessen Istennel, és Krisztus érdemei által újra összhangba kerüljön Alkotójával. Az emberi szívnek Isten kegyelme által meg kell újulnia; felülről új életet kell kapnia. Ez a változás: az újjászületés, amely nélkül – mondja Jézus – az ember »nem láthatja az Isten országát«” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 416. o.).

„A nevelés célja: visszaállítani Isten képét a lélekben. Már kezdetben Isten az embert a saját képére teremtette. Felruházta nemes tulajdonságokkal, lelkivilága kiegyensúlyozott és lényének minden erői harmonikusak voltak. Isten e pompás ajándékait azonban összezilálta a bűnbeesés. A bűn elhalványította az Isten képét az emberben, sőt majdnem megsemmisítette azt. A megváltási tervet az Úr éppen azért adta, hogy ezt a képet helyreállítsa, és kegyelemidőt adjon az embernek” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 556. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Nézzük végig az Újszövetségben azokat a szövegeket, amelyek megemlítik Ádámot! Egyértelműnek mondható, hogy az újszövetségi írók valóságos személynek tartották Ádámot? Miért olyan fontos ezt azzal kapcsolatban megérteni, hogy kik vagyunk, hogyan kerültünk mostani helyzetünkbe és minek a reményét találjuk Jézusban?

2) Térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, hogy Isten helyreállítja bennünk saját képét! Hogyan értsük ezt a betegségek, a gyengülés és a halál szorításában?

3) A két legalapvetőbb fizikai tanítás, a kvantumelmélet és a relativitáselmélet éppen ellentmond egymásnak. Ezek szerint mennyire legyünk óvatosak, amikor tényként akarnánk elfogadni valamit, csak azért, mert sokan tudományos állításnak tekintik?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: