ISTENKÉPŰSÉG – 1. rész

Amint tegnap is leszögeztük, Ádám – és természetesen Éva – valóságos ember volt; nem csupán szimbólum vagy legenda, hanem hús-vér ember, akit Isten a saját képére teremtett. Az istenképűség nyilván nagyszerű, szent dolog, amiből adódóan az ember eredendő értéket nyer. Mit jelent ez valójában?

Figyelmesen olvassuk el 1Móz 1:26 versét! Eszerint mi volt Isten szándéka azzal, hogy a saját képére teremtette az embert? Vagyis, Isten elmondja, hogy az embert a saját képére kívánja megteremteni, majd közvetlenül utána emiatt történik valami. Mi ez, és hogyan segít megérteni az istenképűség fogalmát?

Isten 1Móz 1:26 versében nyilatkoztatta ki a szándékát. Megteremti az embert saját képére, majd megparancsolja neki, hogy tegyen valamit. Ezek szerint egy bizonyos feladathoz szükséges az, hogy Isten a saját képére teremtette az embert: tehát ahhoz, hogy „uralkodjék” a teremtett világ többi része felett. Az istenképűség így fizikai, intellektuális, társadalmi és lelki képességekre mutat, amelyek ahhoz kellenek, hogy az ember betölthesse Istentől kapott célját. A teremtett világ feletti uralomnak bizonyára része a tisztelet, a gondoskodás és a jó sáfárság. Az embernek valószínűleg Isten bánásmódját tükrözve kell bánnia a teremtett világgal. Az Úr a saját képére teremtette az embert, ami azt is jelenti, hogy az embernek kell képviselnie Őt a világban.

Micsoda felelősség!

Hogyan segít megérteni Mk 12:13-17 szakasza, mit jelent az, hogy Isten a saját képére teremtett?

Mintha Jézus gyakorlatilag ezt mondta volna: „’Add a pénzedet a császárnak! Az ő képe van az érmén, tehát az övé. Magadat viszont add Istennek! Isten képét viseled magadon, ezért hozzá tartozol’” (Millard J. Erickson: Christian Theology. Michigan, 1998, Baker Book House. 515. o.).

Hogyan fordítható ez le a gyakorlatban? Valószínűleg mi is hordozzuk Isten képét a szeretetünkben, elkötelezettségünkben, Isten iránti hűségünkben, ill. abban, ahogy a többi emberrel bánunk. Az istenképűség tehát többek között megmutatkozik a tetteinkben is.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: