TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó. „A spekulatív ismeret veszélye” c. fejezet, 302-313. o.; A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. „Előszó” és „Bevezetés”, 5-15. o.

„Istennek tetszett, hogy igazságát emberi eszközök útján közölje a világgal, és Szentlelke által képessé és alkalmassá tett embereket erre a munkára. Ő irányította gondolataikat mondani- és írnivalójuk kiválasztásakor. A kincset földi edényekbe rejtette, de az így is mennyei kincs. A bizonyságtételt az emberi nyelv tökéletlen kifejezései tolmácsolják, de az akkor is Isten bizonyságtétele, és Isten engedelmes, hívő gyermeke Isten dicsőséges hatalmát látja meg benne, amely tele van kegyelemmel és igazsággal.

Igéje által Isten az emberekre bízta azt az ismeretet, amely szükséges az üdvösséghez. A Szentírást Isten akaratának hiteles, tévedhetetlen kinyilatkoztatásaként kell elfogadnunk. A Szentírás a jellem mércéje, a tanításaink zsinórmértéke és tapasztalataink próbaköve. »A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített« (2Tim 3:16-17)” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 10. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Istennel kapcsolatban mennyire bízhatunk meg azokban az egyéni elgondolásainkban, amelyeket nem a Bibliából vettünk? Van bármi létjogosultsága annak, hogy a Biblián kívüli forrásokból próbáljuk megismerni Istent? Ha igen, melyek lehetnek ilyen források? Hogyan vehetjük biztosra, hogy helyes információkat nyerhetünk általuk?

2) Miért áll éles ellentétben Isten Igéjével minden olyan világkép, ami tagadja a természetfeletti létezését?

3) Az emberiség számára sok szempontból nagy áldás a tudomány és a technika. Bizonyos értelemben a tudomány ahhoz is hozzásegített, hogy még jobban felismerjük Isten hatalmát (gondoljunk például arra, amit vívmányai által megtudhatunk az élet bonyolultságáról!). Másrészt viszont mennyire korlátozott az, amit a tudomány által megtudhatunk Istenről? Hogyan gátolhatja a tudomány Isten igazi megismerését?

4) Miért olyan különösen fontos számunkra a Szentháromság Istenről szóló tanítás (még ha nem is könnyű megérteni)? Gondoljunk bele, mit jelentene például, ha Krisztust nem fogadnánk el igazán Istennek?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: