TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A Biblia megmagyarázza önmagát úgy, hogy egyik szöveget a másikkal magyarázza. A tanuló tanulja meg, hogy az Igét mint egységet tekintse, és lássa meg az egyes részek összefüggését! Ismerje meg a Szentírás magasztos központi tárgyát, Istennek a világgal való eredeti szándékát, a nagy küzdelem keletkezését és a megváltás munkáját! Meg kell értenie annak a két alapelvnek a természetét, amelyek a fő uralomért küzdenek, és kövesse nyomon a munkálkodásukat a történelem, a jövendölések és a nagy beteljesedések feljegyzéseiből. Lássa meg, hogyan nyilvánul meg ez a küzdelem az emberi tapasztalatokban. Ismerje fel, hogy saját életének minden cselekedetében ő maga is hogyan nyilvánítja ki e két ellentétes indíték valamelyikét, és akár akarja, akár nem, most dönti el, hogy a küzdelemben melyik oldalra fog állni” (Ellen G. White: Előtted az élet. Budapest, 1992, Advent Kiadó. 189. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Az iménti White-idézetből kiderül, hogy a nagy küzdelem minden emberi tapasztalatban megnyilvánul. Mennyire igaz ez saját életünkben? A nagy küzdelem koncepció ismerete inkább megerősít vagy zavar, miközben a bűn és a szenvedés világában élve próbálunk megbirkózni a hétköznapi kérdésekkel?

2) Elhangzik néha, hogy késlekedik Krisztus visszatérése. A világon tapasztalható sok igazságtalanságra és értelmetlen szenvedésre gondolva valóban úgy tűnik, hogy minden egyes nap már túl sok ezen a földön. Beszélgessünk az osztályban a nagy küzdelem gondolatának és a második advent úgynevezett „késlekedésének” összefüggéseiről!

3) Mennyire bízhatunk a jó és a gonosz küzdelmének végkimenetelében? Mi alapján számíthatunk rá, hogy a gonoszság végül elbukik? Milyen okok támasztják alá hitünket? Például Dániel 2. fejezetének próféciája ismeretében miért hihetünk a küzdelem végeredményében?

4) A csoportban térjünk vissza a csütörtöki rész utolsó kérdésére! A válasz különösen érdekes, hiszen tudjuk, hogy kik lesznek az üldözők az utolsó időkben. Hogyan lehetünk tehát biztosak abban, hogy a jó oldalon állunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: