JÉZUS ÉS A PRÓFÉCIÁK

„A legtöbb prófécia Jézus Krisztus személyére és művére irányul. Jézus maga is prófétált. Három fontos tudnivalót idézünk tőle a próféciákkal kapcsolatban: 1) ’Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek’ (Jn 14:29). Csodálatos dolog valamelyik próféciának a beteljesedését felismerni! Ez nem emberi okosság, hanem Isten Lelkének segítsége által történik. 2) ’…aki olvassa, értse meg’ (Mt 24:15)! A próféciákat hinni és megérteni kell. Isten azt akarja, hogy tanulmányozzuk Igéjét. 3) ’Mert hamis Krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék – ha lehet – a választottakat is’ (Mt 24:14).

A Biblia isteni eredetét leginkább a próféciák bizonyítják. A Biblia kétharmad része a próféciákhoz kapcsolódik. A beteljesedett próféciák Isten létezését igazolják, mint olyan valakiét, akinek terve van, aki irányítja a történelem eseményeit. Az Ószövetségben több mint 300 olyan prófécia található, amely a Messiásra vonatkozik.

’Jézus és az Ótestamentum örökre együvé tartoznak’ (D. Dr. Kállay Kálmán: ’Jézus és az Ószövetség’ című rektori székfoglalójának záró mondata. Theológiai Szemle, 1941).

Blaise Pascal nagyon szemléletesen így fogalmaz a messiási próféciákról: ’Jézus Krisztus felé tekint mind a két szövetség; az Ószövetség várakozása tárgyát, az Újszövetség mintaképét, a kettő együtt központját látja benne.’

’Nincs egyetlen szó sem az Újtestamentumban, amely ne tekintene maga mögé az Ótestamentumba, amelyben előre meg van jövendölve’ (Luther)” (Szőllősi Árpád: A könyvek Könyve. 2. kiad. Budapest, 2009, Advent Irodalmi Műhely. 51-52. o.).

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: