Amikor leszáll az égből az Úr

Az 1950-es években a Nobel-díjas Samuel Beckett, ír drámaíró Godot-ra várva című híres művében két szerencsétlen csavargóról ír, akik az út mellett várják, hogy eljöjjön Godot és megmentse őket az értelmetlen, fájdalmas, üres élettől.

„Godot a neve?” – kérdezi Estragon.

„Azt hiszem” – feleli Vlagyimir.

Vlagyimir és Estragon álldogál, és közben, míg Godot érkezésének egyre fogy a reménye, az emberi szenvedés, ballépések, helyben járás, sántikálás, bicegés, toporzékolás folyama halad el mellettük. Életuntan, de nem annyira az élet fájdalma, mint értelmetlensége miatt, a változatosság kedvéért próbálnak jót tenni – segítenek felállni egy elesett, vak embernek.

„Gyere, csináljunk valamit!” – javasolja Vlagyimir. „Egy pillanat alatt eltűnik minden, és megint magunkra maradunk itt, a semmi közepén.” Ám amikor Vlagyimir odanyúl, elesik, és nem tud felállni.

A Godot érzekésére vonatkozó további ígéretek ellenére is annyira nyomorúságosnak érzik az életet, hogy elhatározzák: felkötik magukat. Kötelük nem lévén, Estragon kihúzza nadrágjából a gumit, a nadrág persze a bokájára csúszik. Hogy kipróbálják a gumi erejét, jól meghúzzák – a gumi elszakad, a két férfi csaknem elesik. Ekkor elhatározzák, hogy erősebb kötél után néznek és később újból próbálkoznak.

„Inkább holnap akasszuk fel magunkat – mondja Vlagyimir –, hacsak közben meg nem jön Godot!”

„És ha megjön?” – kérdezi Estragon.

„Akkor megmenekülünk.”

Ám a titokzatos Godot nem érkezik meg, így a két férfi sem menekül meg.

Mennyire más az a kép, amit a Biblia tár elénk az életről! Beckett drámájának szereplőihez hasonlóan a thesszalonikai hívők is szembesültek az élet feszültségeivel, terheivel, küzdelmeivel, sőt még üldözést is kellett szenvedniük. Más szóval, az életükben – csakúgy, mint a miénkben is – voltak nehéz pillanatok. Milyen könnyen belesüppedhettek volna a hiábavalóság, a céltalanság, az értelmetlenség érzésébe vagy a pesszimizmusba, amit Beckett akart kifejezni írásában! A thesszalonikai hívőknek azonban biztos reménységük volt, aminek Krisztus tette képezte alapját. Ez a remény mutat előre a legnagyszerűbb ígéretre, a második adventre (amit Beckett szintén gúnyolt). Még ha Pál meg is rótta a thesszalonikai hívőket, még ha voltak is gyülekezetükben bizonyos magatartásbeli és teológiai problémák (ugye ismerős a helyzet?), nekik írta az apostol – mint ahogy nekünk is – az ihletett Ige néhány legnagyszerűbb, leginkább felemelő és legbiztatóbb üzenetét.

„Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel” (1Thessz 4:16-18).

Az ebben a negyedévben tanulmányozott levelek által bepillanthatunk egy őskeresztény – méghozzá nagyvárosi – gyülekezet életébe. Láthatjuk, milyen küzdelmekkel, nehézségekkel kellett szembenézniük, amelyek közé tartoztak a Krisztus visszajövetelének késlekedéséből fakadó problémák is! Az is különösen izgalmas, hogy noha a thesszalonikai hívők egészen eltérő körülmények között éltek, mint mi, Pál hozzájuk intézett szavai éppen azokat az elveket tükrözik, ugyanazokkal a kérdésekkel és problémákkal foglalkoznak, amelyekkel mi is szemben találjuk magunkat várakozás közben. Mi persze nem holmi titokzatos Godot-ra várunk, hanem az Úr Jézusra, aki kereszthalálával adta biztosítékát annak, hogy a második adventkor visszatér, teljes dicsőségében.

Jon Paulien a kaliforniai Loma Linda Egyetem Teológiai Tanszékének dékánja.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: