A LELKI FEJLŐDÉST CÉLZÓ ÉRTÉKELÉS

„Az Úr azonban mondta Sámuelnek: Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van” (1Sám 16:7).

A tanulmány korábbi részében megállapítottuk, hogy emberek és gyülekezetek célkitűzéseit fontos kiértékelni. A számbeli fejlődést viszonylag egyszerű figyelemmel kísérni és értékelni, viszont igaz, hogy a gyülekezet nem csupán számokat takar.

Nyilvánvaló, legalábbis annak kellene lennie, hogy nem egyszerűen emberekkel akarjuk megtölteni a gyülekezetet. Azt szeretnénk, hogy a gyülekezetet olyanok töltsék meg, akiknek egyre erősödik a kapcsolata Jézussal, akik szeretik az Urat és szeretetüket parancsolatainak való engedelmességgel fejezik ki. Semmiképp nem szeretnénk azt tenni, amit Jézus a farizeusokról és az írástudókról mondott: „megkerülitek a tengert és a földet (missziómunkát végezve), hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiaivá teszitek őt” (Mt 23:15). Jézusnak a farizeusok missziós erőfeszítésére vonatkozó szigorú feddése mutatja, hogy mennyire fontos odafigyelni a lelki fejlődés kiértékelésére, nem csupán azok esetében, akiket a gyülekezetbe hozunk, hanem elsősorban saját magunkra vonatkozóan!

Milyen lelki tevékenységek fontosságát emelik ki a következő versek: Zsolt 1:2; Mt 26:41; Róm 8:6; Ef 6:17-18; 2Tim 2:15-16? Miért olyan döntő mindez a lelki fejlődésünk szempontjából?

Hogyan is értékelhetnénk mi, Isten kegyelmére szoruló bűnösök mások lelkiségét, ami „megfoghatatlan”? Hiszen nem létezik olyan lefektetett lelki mérce, amihez mérhetnénk a lelki életet. Éppen ezért helyesebb arról gondolkozni, hogy halad-e a lelki úton egy illető, mint azt meghatározni, éppen melyik ponton tart. A lelki úton való járásra utalnak a lelki természetű tevékenységek. Az iménti versekben említett dolgok valóban jelzésértékűek, ugyanakkor mindig óvatosnak kell lennünk mások életének megítélésében. Különösen az új tagoknak mutassuk be kedvesen, szeretettel, hogy milyen fontos a lelki fejlődés szempontjából az imádság, a bibliaolvasás és az engedelmesség!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: