ISTENÉ A DICSŐSÉG

Némelyek azért nem számolnak be szívesen az eredményeikről, mert úgy érzik, hogy akkor a saját tetteikkel kérkednének. Viszont a hűséggel elmondott beszámoló Istent dicsőíti, erősíti a gyülekezet hitét és elhatározását, hogy tovább folytassák az Úrért végzett munkát. Persze egyeseket valóban nem mindig tisztességes szándék vezérel, de ez ne gátolja az őszinte, alázatos hívőket abban, hogy elmondják, milyen hatalmas dolgokat tett általuk Isten, erőt adva nekik a bizonyságtételhez. A szerényen, lelkesen és szeretettel elmondott jelentés a gyülekezet többi tagját is bátoríthatja, hogy bekapcsolódjanak a missziómunkába.

Hogyan fogadták a jeruzsálemi gyülekezet vezetői és tagjai Péter beszámolóját a pogányok között végzett szolgálatáról ApCsel 11:1-18 szakaszában? Hogyan válhatnak nekünk is hasznunkra az itt megfigyelhető elvek?

Bírálták Pétert és mindenki mást, aki a zsidók körein kívül merészkedett az evangéliumot hirdetve. Viszont amikor a jeruzsálemi gyülekezetben meghallották az apostol beszámolóját, a kritikus hangok elhallgattak és a hívők dicsőítették Istent.

A mi korunkból visszatekintve nehéz megérteni, hogy mi forgott akkor kockán. Az evangéliumnak természetesen mindenkihez el kellett jutnia, zsidókhoz, pogányokhoz egyaránt, még akkor is, ha a „zsidóknak először” (Róm 1:16). Ezt mindenki tudja. Viszont Az apostolok cselekedetei szerint a zsidók gondolkodásában hatalmas változásnak kellett történnie ahhoz, hogy elfogadják: a pogányokra is vonatkoznak a szövetségi ígéretek. Amikor azonban meghallották a beszámolót Isten tetteiről és áldásairól, megértették, hogy az Úr mindenütt, minden embert meg akar menteni. Valójában kezdettől fogva az volt az isteni terv, hogy bárki üdvösségre juthasson, aki ezt kész elfogadni (Ef 1:1-4; Ézs 53:6; Zsid 2:9).

Az átlagember számára két perc sem kell ahhoz, hogy elolvassa Péter beszámolóját ApCsel 11:1-18 verseiben. Feltehetőleg a szóban elhangzott beszámoló, majd az azt követő kérdések és a megbeszélés jóval tovább tarthatott. Noha Péter többször is utalt önmagára, és bizonyára néhány tag is megjegyzett olyasmit, hogy „Szép munka volt, Péter!”, mégis egyedül Istennek adtak dicsőséget. A gyülekezet vezetői is felbátorodtak, amint jobban megértették, hogy a misszióparancs az egész világra érvényes.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: