SZÁMADÁS ÉS MOTIVÁCIÓ

A motiváció olyan mélyen gyökerező késztetést jelent, ami miatt hiszünk bizonyos dolgokban, ill. tesszük meg azokat. Igaz ez a számadásra nézve is. Megvan az oka – esetleg több is –, hogy miért számolunk be valamiről. Talán egyszerűen azért, hogy meggyőzzük a bizottság tagjait a további anyagi támogatás szükségességéről. Olyan jelentést is lehet adni, ami egy program leállításához vagy új vezetőség megválasztásához vezet. Ha csak bizonyos dolgokról teszünk említést, vagy csupán néhány pontot emelünk ki, a beszámolónk értékelése nyomán meghozott döntés valószínűleg nem lesz a legjobb. Ezért is fontos, hogy jelentésünk pontos, teljes képet adjon.

4Móz 13:17-34 szakasza szerint ugyanazt látta mind a tizenkét kém. Mégis, miért csak két kém szavai voltak biztatóak? Mit tanulhatunk ebből az esetből mi?

Isten megígérte, hogy Izráel népe elfoglalhatja a nevezett földterületet, csakhogy ezt nem hitte el az összes kém. Józsué és Káleb minden jót elmondott az országról. Javasolták, hogy azonnal induljanak és foglalják el (31. vers). A többiek, akik szintén ott jártak, csak rosszakat mondtak; a terület elfoglalásának akadályait hangoztatták, és azt mondták, hogy inkább térjenek vissza Egyiptomba. Beszámoló készítése közben mindig gondolnunk kell Isten kinyilatkoztatott akaratára, méghozzá áldásai fényében. Nemcsak arról akarunk beszélni, hogy milyen remekül végezzük a dolgunkat. El kell mondanunk, hogy milyen jól meg tudjuk valósítani az Úr akaratát (lásd Mt 7:21)! Veszélyes, ha leragadunk a legfrissebb evangelizációs szolgálat modelljénél, és a sikerünket ahhoz mérjük, hogy a többi gyülekezethez képest mi mennyire tudjuk megvalósítani azt. Látható eredményeinkről beszélve talán jobban igyekszünk sikeresnek mutatkozni. Pedig elsősorban azt kell megtudnunk, hogy pontosan mi Isten akarata gyülekezetünkre nézve, majd kegyelme által törekedjünk azt végrehajtani. Ez igazi kihívás a mai gyülekezetek számára, hiszen szinte eláraszt bennünket a misszió „jobbnál jobb” módszereinek végeláthatatlan sora. Bizonyára Józsué és Káleb is tisztában volt azzal, hogy milyen nehézségekkel találhatják szemben magukat az ország elfoglalásakor, de ismerték Isten akaratát. Ezért beszámolójuknak fontos részét képezte, hogy biztosították a népet: el tudják foglalni a területet. Az Isten akaratával nem számoló kémek beszéde viszont hihetetlenül rossz hatást váltott ki, mert szavaikkal arról akarták meggyőzni a népet, hogy jobban járnak, ha visszatérnek Egyiptomba.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: