A BESZÁMOLÓ FONTOSSÁGA

Sokan nem ismerik fel a missziós tevékenységekről adott beszámolók fontosságát, következésképp nem is adnak számot az ilyen programokról. Mai, zsúfolt életünk minden területén a dolgoknak csak annyi fontosságot tulajdonítunk, amennyi értéket látunk bennük. Általában nem fordítunk sok időt, figyelmet olyasmire, amit időpocsékolásnak vagy energiapazarlásnak tekintünk. Éppen ezért be kell mutatni a számadás fontosságát is; a tagoknak látni kell, hogy mit lehet elérni a jelentések megfelelő értékelésével. Egészen más a zord tények egyszerű felsorolása, mint amikor elmondjuk, hogy az adatok mennyiben mutatják a gyülekezet munkájának sikerét, azt, ahogy Krisztushoz tudtuk vezetni az embereket. A jelentést adók felelőssége közvetíteni, hogy mekkora lelkesedést tapasztaltak a szolgálat végzése közben és milyen örömet ad a sikere.

Ha a missziós tevékenységek beszámolóit kivennénk Az apostolok cselekedeteiből, mennyi lelkesítő és bátorító információt veszítenénk el? Lásd ApCsel 5:14; 8:4, 12; 11:21; 14:21!

Nemcsak véletlenül, magától történt az a példa nélküli fejlődés, amit az őskeresztény egyház tapasztalt és amiről Az apostolok cselekedetei beszámol. A hívők erőt nyertek a Szentlélektől és emlékeztek Jézus ígéretére, hogy sikeressé teszi őket. Így kapcsolódtak be azokba a tevékenységekbe, amelyek valóban eredményre vezettek. Arra összpontosították a figyelmet, amit el akartak érni, ill. hogy céljuk elérésének mi a legjobb módja. Beszámolót olvashatunk arról, hogy az evangélium hirdetését meghallva férfiak és nők sokasága fordult az Úrhoz, keresztelkedett meg, ami része volt a tanítvánnyá válás folyamatának. Ez is érzékelteti az eredmények és az elvégzett feladatok minél részletesebb ismertetésének fontosságát. Valójában a Biblia többet foglalkozik a bizonyságtevés eredményeivel, mint az egyes feladatok részleteinek ismertetésével. Az első missziómunkások elindultak minden lehetséges irányba, és Jézusról, meg Isten országáról prédikáltak. Eredményeik ismeretében feltételezhetjük, hogy erővel tudták megszólítani, hívni hallgatóikat. A folyamatos igehirdetés és felhívások következtében a gyülekezet rohamosan növekedett, amint Az apostolok cselekedetei feljegyzi.

Természetesen bátorít, amikor sikeres evangelizáció történeteit hallgatjuk. Viszont hogyan hat ránk, ha terveink nem válnak be, erőfeszítéseink látszólag nem vezetnek eredményre? Mit tegyünk ilyen esetben? Beszélgessünk erről szombaton a csoportban!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: