BIBLIAI ELV

Ha meghalljuk a jelentés vagy a beszámoló szavakat, talán papírhegyeket látunk lelki szemeink előtt, tele adatokkal és statisztikával, amelyek azután majd csak porfogónak lesznek jók. Pedig a jelentés nem mai találmány, amit a missziómunkát végzők idegesítésére eszeltek volna ki, hanem egy bibliai elv húzódik meg mögötte. Amint a heti alapigénk is mutatja, a tanítványok a missziós utakról visszatérve elmondták Jézusnak, hogy mit végeztek, mit tanítottak. Ez központi részét képezte az evangéliumi munkának.

Ugyan nem tudunk olyan bibliaszövegre rámutatni, ami előírná: „Azért kell jelentést adni, mert…”, mégis bőven találunk bizonyítékot arra, hogy a beszámolást fontosnak tartották úgy az Ó-, mint az Újszövetségben. A jelentés is része az események láncolatának, ugyanis valaki elkészíti, másvalaki megkapja, majd értékelik, aminek alapján döntéseket hoznak meg és a beszámoló ismeretében tervezik a további teendőket.

Tanulmányozzuk ApCsel 4:1-31 szakaszát! Miről számolt be Péter és János? Mire késztette ez a gyülekezetet? Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből ma?

Amikor nem volt újság, rádió, műholdas tévéadás, leginkább szóban terjedt a Jézusról szóló jó hír. Ha a fenyegetésekkel elhallgattathatják az őskeresztényeket, az erősen csökkentette volna befolyásukat. Ezért a hívők összegyűltek, meghallgatták az apostolokat, majd eldöntötték, hogy milyen stratégiát választanak, amivel hűek maradhatnak missziós elhívatásukhoz.

Ebben természetesen központi szerepet kapott az ima és az Ige olvasása. Mindenképpen megjegyzendő ebből a történetből, hogy milyen fontosnak tartották az első keresztények az imádságot és a Szentírás tanulmányozását! Velünk sem lehet ez másképpen!

Még ha nem is ismerjük részletes terveiket, a 29. vers szerint annyi biztos, hogy eltökélték: a fenyegetések ellenére továbbra is beszélni fognak Jézusról.

Az apostolok a Szentírást idézték, amikor Izráel vezetőihez és a tagokhoz szóltak. Ez is mutatja, hogy hitük és bizonyságtételük szempontjából milyen fontosnak tartották az Igét. Számunkra mennyire fontos a Biblia? (Megtudhatjuk a választ, ha elgondolkozunk azon, hogy mennyit olvassuk!)


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: