TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Tartani az irányt.

Rendszeres karbantartás nélkül minden jó autó elromlik idővel. Így van ez azokkal a jó és fontos gyülekezeti szolgálatokkal is, amelyek elakadnak tudatos, rendszeres gondozás híján. Szolgálatunk egészségének és helyes irányának megőrzése érdekében vegyük fontolóra a következő pontokat!

1) Ápoljuk kapcsolatunkat Istennel! Gyakran emlékeztessük magunkat arra, hogy az Úrral közösen végezzük a szolgálatot!

2) Legyen éles a lelki látásunk! Még mindig érezzük szolgálatunk fontosságát? Céljainkat továbbra is olyan világosan, határozottan látjuk, mint kezdetben?

3) Tartsunk kapcsolatot! A rendszeres beszámoló fontos a folyamatos támogatás érdekében. Az emberek igen elfoglaltak, szükséges tehát arra emlékeztetni, hogyan halad a szolgálat. Azt is meg kell mondani, hogyan lehet bekapcsolódni.

4) Őrizzük meg lelkesedésünket! Valóban igaz, hogy a lelkesedés lelkesít. Adjuk jelét lankadatlan lelkesedésünknek szolgálatunkkal kapcsolatban, és ez másokat is felélénkít!

5) Összpontosítsuk a figyelmünket! Ne vegyék el egyéb feladatok vagy programok annyira az időnket és energiánkat, hogy ne tudjunk saját szolgálatunk folytatásával, fejlesztésével törődni!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mit tudhatunk meg a következő idézetből arról, hogy mi a kapcsolat az Isten iránti szeretet és az Úr szolgálata között? „Az éber keresztény munkálkodó keresztény, aki minden erejével buzgón igyekszik az evangélium terjesztésére. Amint Megváltója iránti szeretete nő, úgy nő szeretete embertársai iránt is” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 172. o.).

2) „Aki sohasem tapasztalta Krisztus gyöngéd, megnyerő szeretetét, az nem tud másokat az élet forrásához vezetni. Az Ő szeretete a szívben kényszerítő hatalom, mely arra vezeti az embert, hogy kinyilatkoztassa Őt társalgásában, gyöngéd, könyörülő lélekben azok életének felemelésére, akikkel kapcsolatban van. Krisztus munkásainak fáradozása csak akkor eredményes, ha ismerik Krisztust, és azért kell elismerniük Őt, hogy ismerjék szeretetét” (i. m. 363. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: