ÖSSZHANG TEREMTÉSE

Van egy jelenség, amit talán nehéz megmagyarázni. Úgy nevezhetnénk, hogy „körhatás”. Az összhang és a részvétel vonatkozásában a körhatás így érvényesül: ha a tagok bekapcsolódnak a missziómunkába, elősegítik az összhang kialakulását, ami viszont arra bátorítja az embereket, hogy részt vegyenek a munkában, és ez tovább erősíti az összhangot. A körhatás elvét a gyakorlatban lehet megfigyelni. Egy angol mondás szerint: aki felhúzza a vitorlát, nem himbálja a csónakot. Az őskeresztény egyház fejlődése során hoztak olyan fontos döntéseket, amelyek hatalmas konfliktusokat válthattak volna ki, de nem így történt, mert a hívők alárendelték személyes véleményüket vagy kívánságukat annak, ami a legjobb volt az Úrtól kapott feladat szempontjából.

Gondoljunk csak arra a folyamatra, ahogy kiválasztották a tizenkettedik tanítványt ApCsel 1:15-26 szakasza szerint! Természetesen mostanában nem szoktunk sorsot vetni, de milyen fontos pontokat kerestek akkor, és milyen elvet ismerhetünk fel ebben az esetben, ami mai szolgálatunkban is alkalmazható?

Amikor emberek dolgoznak együtt, óhatatlanul megvan az esélye konfliktusok kialakulásának. Joggal feltételezhetjük, hogy a gonosz igyekszik gyengíteni a hívők eredményességét. Éppen ezért úgy kapunk tiszta képet, ha megvizsgálunk egy esetet, amikor az őskeresztény egyház evangéliumhirdetése közben igazi konfliktus alakult ki.

Mi váltott ki nézeteltérést Pál és Barnabás között ApCsel 15:36-40 szakasza szerint? Mi lett a következménye? Mit tanulhatunk ebből?

Egy korábbi misszióút alkalmával János Márk otthagyta Pált és a többi útitársát, és visszatért Jeruzsálembe (ApCsel 13:13). Ezért következő útjára Pál nem akarta magával vinni a fiatalembert. Barnabás viszont úgy látta, hogy János Márknak és a küldetésüknek is a hasznára válna, ha mégis velük tartana. Végül Pál Silással folytatta útját, Barnabás pedig János Márkkal. Nem az képezte vita tárgyát, hogy melyik missziós tevékenységet végezzék. Mivel nem akarták, hogy a személyes nézeteltérések beárnyékolják az evangélium hirdetését, két missziós csoportot indítottak el. Azonban Pál és János Márk a későbbiekben újból tudott eredményesen együtt dolgozni (lásd 2Tim 4:11), nem engedték, hogy nézeteltérésük akadályozza missziójukat.

Eszünkbe jut valaki, akivel talán gondunk van a gyülekezetben? Mennyi alázat, lemondás, megbocsátás szükséges a béküléshez?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: