LELKI FEJLŐDÉS A SZOLGÁLAT VÉGZÉSE KÖZBEN

Csak akkor fejlődünk lelkileg, ha kapcsolatban állunk Jézussal. A lelki fejlődés nem érhető el bizonyos feladatok elvégzésével, még a bizonyságtevéssel sem. A gyülekezet nem „programozhatja be” tagjaiba a lelkiséget. Viszont nagy igazság, hogy ha a hívők elfogadják Isten hívását és tanítvánnyá válnak, mélyül, erősödik az Úrral való személyes kapcsolatuk. Persze nem csupán a lelki fejlődésért kell bekapcsolódni a missziómunkába, de ha Isten és a vesztükbe rohanó emberek iránti őszinte szeretettel végezzük, e feladatok számos lelki áldást árasztanak a résztvevőkre.

Mit tudhatunk meg Jn 7:17 verséből Isten akaratának teljesítéséről és a lelki fejlődésről?

Jogos kérdés: Honnan tudhatja az igazságot kereső ember, hogy megtalálta? A 17. versben Jézus utal valamire, ami minden követőjének segítségére lesz. Aki kész Isten akarata szerint cselekedni, tudni fogja, hogy Istentől van-e egy tanítás. Hogyan lehet ez? Egyértelműen a kapcsolat adja a lelki növekedést. Jézus azt mondja, hogy aki az elfogadott bibliai igazsággal összhangban él, az még nagyobb világosságot kap.

A meghallás és a tettek között szoros a kapcsolat (lásd Jel 1:3). Aki Isten akarata szerint él, még ha kevés is az ismerete, egyre mélyül a kapcsolata Krisztussal, ennek áldását élvezi. Ha ehhez imádsággal végzett bibliatanulmányozás párosul, az igazság nagyobb kinyilatkoztatását tapasztalja, lelkileg fejlődik.

Milyen lelki jutalmat nyer, aki a lelki aratás munkájában részt vesz Jn 4:36 szerint? Milyen lelki közösségre utal az, hogy együtt örül a vető és az arató?

Sok kommentár arra utal, hogy a tanítványok ott arattak, ahol Keresztelő János és Jézus vetett. Még a samáriai asszony is elvetette az evangélium néhány magját városának lakói között. Bizonyára óriási volt az örömük, amikor Isten országába begyűjtötték a beérett, lelki termést. Ha együttműködünk a missziómunkában, szoros kötődés alakul ki a hívők és Isten között. Amikor Isten hívására válaszolva bekapcsolódunk a missziómunkába, ez a kötődés, ez a lelki közelség és fejlődés virágzik, mivel Isten csapatában vagyunk.

Hogyan erősödött a hitünk a bizonyságtevés közben, akár sikerrel jártunk, akár nem? Milyen hatása van a bizonyságtételnek az Úrral való kapcsolatunkra?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: