KÖZÖS FELELŐSSÉG

Sok őszinte, hűséges gyülekezeti vezető csökkentette vagy legalábbis gyengítette eredményességét azzal, hogy nem hajlandó a szolgálat terhét másokkal is megosztani. Ez nem új probléma, amit gyors tempójú, modern világunk idézett volna elő. Már a kiemelkedő ószövetségi vezetőegyéniségnek, Mózesnek is szüksége volt némi segítségre, hogy meglássa a vezetői feladatok megosztásának teljes képét. Sokat tanulhatunk esetéből és a jó tanácsból, amit apósától, Jethrótól kapott.

Olvassuk el figyelmesen 2Móz 18:13-26 szakaszát! Mi a jelentősége annak, hogy Mózesnek meghatározott feladatot kellett bízni a kiválasztott férfiakra?

Ki tudja, meddig bírta volna Mózes ezt a túlzott munkatempót. Arról is csak sejtésünk lehet, hogy mennyire volt tudatában az elérhető, jó képességű segítők jelenlétének. A történetből viszont egyértelműen kiderül, hogy a nép között sok rátermett és segítőkész ember volt. Mózesnek engednie kellett, hogy ők is bekapcsolódjanak, a vezetés néhány feladatát át kellett adnia nekik. Fontos, hogy a gyülekezeti vezetők készségesen bevonjanak másokat is a bizonyságtevés és az evangelizáció szolgálatába. A Mózes történetéből megtanulható megfelelő szervezés és felelősség-megosztás elvei felbecsülhetetlen kincset jelentenek, miközben igyekszünk embereket megnyerni Isten országa számára.

Mi a jelentősége annak, hogy Mózes olyan férfiakat választott ki, akikben megvoltak bizonyos jellemtulajdonságok (21. vers), és különböző mértékű felelősséget osztott rájuk (25. vers)? Hogyan alkalmazhatók ezek az elvek a mai gyülekezetek missziójában?

Mózes valószínűleg azért ódzkodott a feladatok megosztásától, mert különleges, lelki természetű megbízatást kapott: azt, hogy Isten nevében szóljon. Mi is átérezzük, milyen hatalmas felelősség Istenről, Isten nevében beszélni az emberekkel. A bizonyságtevés és az evangelizáció komoly dolog. Tisztában vagyunk azzal, hogy emberek örök élete forog kockán. Miközben ennek valóban megfontolt cselekvésre kell késztetnie, mégis mindig készen kell állnunk arra, hogy bevonjuk a misszióba az embereket.

Ismét olvassuk el 2Móz 18:21-22 verseit! Figyeljük meg, hogy az újonnan kinevezett vezetők révén állandóan elérhetővé vált a szolgálatuk. Hasonlóképpen nekünk is mindig készen kell állnunk arra, hogy beszéljünk reménységünkről!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: