GYAKORLATI TAPASZTALAT

Bármennyi könyvet olvas el az ember a kedvenc sportjáról, akárhány játékot, meccset néz végig, ha játékos akar lenni, fel kell húznia a sportcipőt és ki kell mennie a pályára. Ezt nevezzük gyakorlati tapasztalatnak, a gyakorlatban elsajátított ismeretnek, ami nélkül lehetetlen képzetté válni egy feladatra. Ez az egyetemes igazság még a keresztény bizonyságtételre és evangelizációra is érvényes. Kicsiben kezdeni, lépésről lépésre haladni, felépíteni – ez a módja. Egyre gyakorlottabbak, tapasztaltabbak, magabiztosabbak leszünk, amint a Szentlélek vezetését követjük.

Mt 10:1-14 szakasza jegyzi fel, Jézus hogyan készítette fel, majd küldte ki tanítványait. Mit tanulhatunk ebből ma, még ha valóban más körülmények között is élünk? Honnan tudhatjuk, hogy az is a képzés része volt, amikor elindultak a munkát végezni?

Mondhatni, Jézus „tantermi” oktatásban részesítette tanítványait. Kivitte őket a terepre is, ahol megfigyelhették, Ő mit tett, és ebből tanultak. Majd, miután erőt adott nekik, hogy betegeket gyógyítsanak, halottakat támasszanak fel, démonokat űzzenek ki (8. vers), Ő nem ment velük, úgy küldte el őket. Viszont figyeljük meg, mennyi tanáccsal látta el tanítványait indulás előtt! Megmondta nekik, miről prédikáljanak, milyen csodákat tegyenek, mit ne vigyenek magukkal, kinél szálljanak meg és mikor hagyják el a terméketlen munkaterületet. Joggal feltételezhetjük, hogy még egyéb utasításokat is adott nekik. Sok fontos leckét csak úgy sajátíthattak el, ha ilyen módon kerültek kapcsolatba az emberekkel. Ez a szakasz mutatja be a legjobb gyakorlati képzést. Azoknak nem tudunk szolgálni, akikkel nem lépünk kapcsolatba – erről soha nem feledkezhetünk meg!

Milyen hasonló utasításokat adott Jézus a tizenkettő, ill. a hetven tanítványnak (Lk 10:1-10)? Milyen elveket tanulhatunk tanácsaiból?

Jézus a hetven tanítványt először éppen oda küldte, ahová hamarosan Ő is elment (1. vers), de tudta, hogy a tanítványok és más missziómunkások milyen helyzetben lesznek, ha mennybemenetele után a távollétében akarják hirdetni az evangéliumot. A hetven tanítványnak adott utasításai azt jelzik, hogy Jézus a rájuk váró helyzetre készítette fel őket.

Hányféle kifogást találunk arra, hogy ne tegyünk bizonyságot a hitünkről, ha alkalmunk adódna rá? Mi az, amire általában hivatkozunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: