MEGFIGYELÉS ÁLTAL TANULNI

Az Urat szolgálni kívánók tanulási folyamatának két vetülete van – az egyik elvezet a másikhoz. Először is megtanuljuk megismerni Jézust, majd megtanuljuk, hogyan beszélhetünk róla és arról, amit a bűnössé lett emberiségnek felkínál.

Soroljuk fel, mi mindent figyelhettek meg a tanítványok, amikor Jézus megvendégelt ötezer embert! Ezek a későbbi szolgálatra készítették fel őket (Mt 14:13-21; Mk 6:30-44; Lk 9:10-17; Jn 6:1-14). Mi mindent láthattak még, amiről azonban nem tesznek említést az evangéliumi beszámolók? Olvassuk el azt is, amit a Jézus élete c. könyv 303-309. oldalain Ellen White tesz hozzá a történethez!

Milyen nagyszerű lehetett nemcsak hallgatni a legfőbb Tanítót, de látni is, amint Isten országáról beszél (Lk 9:11), vágyakozást ébresztve minden ember szívében!

A megfigyelés általi tanulás elve mindenkire vonatkozik. A könyvek olvasása és előadások hallgatása révén elsajátított ismeretek alapjára kell felépíteni a megfigyelést és a gyakorlati munkát. Jézus azt várta Keresztelő János tanítványaitól, hogy tanuljanak abból, amit láttak.

Mit láttak Keresztelő János tanítványai? Mit kellett mesterüknek elmondaniuk arról, amit megfigyeltek (Mt 11:1-11)? Milyen tanulságra kívánta Jézus felhívni nemcsak János, hanem saját tanítványai figyelmét is?

Korábban Keresztelő János azt mondta Jézusról, hogy Ő az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Később a prófétát börtönbe vetették. Nem volt alkalma prédikálni, és Jézus szolgálatáról is csak másoktól hallhatott. Rabsága idején kételyek vetődtek fel benne Jézust illetően. Ha kétségeink támadnak, Jézushoz kell fordulnunk – és János éppen ezt tette. Jézus meghagyta Keresztelő János tanítványainak, hogy menjenek vissza mesterükhöz, és mondják el neki, mit láttak, hallottak. Beszámolójuk bátorítást jelentett a prófétának, azt viszont csak találgathatjuk, hogyan hatott a saját bizonyságtételükre és evangelizációs szolgálatukra, amit akkor tapasztaltak.

Mi nem teszünk olyan csodákat, mint Jézus, de ha készen állunk arra, hogy saját kívánságainkat, énünket háttérbe helyezve másokért éljünk, hogyan irányíthatjuk környezetünk figyelmét Jézus tetteire?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: