A KÉPZÉS SZÜKSÉGESSÉGE

Mt 9:37 versében Jézus elmondta a tanítványainak, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Ma az aratnivaló összehasonlíthatatlanul több, amihez viszonyítva még mindig kevés a munkás. Nagy szükség van arra, hogy olyan munkások menjenek az aratásba, akiket alaposan kiképeztek és felkészítettek. A missziómunkában a Szentlélek befolyása a siker fő tényezője, mégis fontos, hogy formális oktatással, a megfigyelésre és részvételre lehetőséget adva képezzük ki azokat, akiket Isten elhív a szolgálatra. Ef 4:11-12 értelmében határozott erőfeszítéseket kell tenni, hogy megfelelően felkészítsük az embereket a szolgálat különféle formáira.

Isten megígérte, hogy a vezetőket olyan ajándékokkal áldja meg, amelyek segítségével betölthetik vezetői szerepüket és képezhetik a tagokat a szolgálatra. Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy valójában nem követik a Szentírás irányelveit az evangelizátorok, lelkészek, tanárok, ha minden munkát saját maguk végeznek, és nem képeznek ki másokat is a szolgálatra. A missziós képzés vezetőinek legyen szilárd meggyőződése, hogy Isten valóban meg akarja menteni a világot a bűntől, ezért az egyházra bízta a világgal való kapcsolatfelvételt. Tudnunk kell, hogy Isten akarata szerint egyházának növekednie kell.

Mt 28:19 üzenetére gondolva olvassuk el Mt 4:19 és Mk 1:17 verseit! Mi a jelentősége annak, hogy Jézus első feljegyzett parancsa ez volt: „Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halásszatok”? Mit jelentsen a hetednapi adventistáknak ez a felszólítás, tekintettel arra, ahogy a hármas angyali üzenetet értelmezzük? Valójában mennyit halászunk ahhoz viszonyítva, amennyit a csónakjainkat javítgatjuk?

Figyeljük meg: Jézus nem egyszerűen elhívta a tanítványokat, hogy embereket halásszanak. Ahelyett, hogy ezt mondta volna: „Kövessetek engem, és emberek halászai lesztek!”, így szólt hozzájuk: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket” (Mt 4:19, új prot. ford.). A férfiak előtt egészen világos volt, mióta formálisan is Jézushoz csatlakoztak, hogy fontos képzésbe kezdtek. A Mester a tanulás olyan környezetébe hívta őket, ahol képzést nyertek a rájuk bízott feladatra. Sokat tanultak abból, hogy figyeltek és cselekedtek. Jézus csak azok után bízta rájuk az egész világra kiterjedő parancsot, hogy a saját környezetükben megtanulták, mit és hogyan tegyenek. A munkások megfelelő képzése, tanítása és személyes lelki fejlődése nélkül szinte lehetetlen az evangéliumot eljuttatni a környezetükben élőkhöz.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: