CSAPATMUNKA

Talán arra gondolunk, a tanítványok egyedül tettek bizonyságot a hitükről, legtöbbször azonban azt olvassuk, hogy közösen végezték a szolgálatukat más tanítványokkal, és a hívők közül többen támogatták őket. Különleges élmény egy átfogó terv megvalósításában részt venni, élvezve a csapat többi tagjának támogatását és bátorítását.

A Bibliában megtaláljuk az eredményes bizonyságtevés és evangelizáció modelljét. Nem meglepő, hogy még ma is, amikor Isten valamilyen jelentős felelősség ellátására indít valakit, az emberek egy csoportját arra ösztönzi, hogy az adott vezető köré gyülekezzenek.

Milyen egyszerű tanulságot vonhatunk le Mt 10:2-4, Mk 3:16-19 és Lk 6:12-16 felsorolásaiból?

Az első tanítványok összefogva, csoportokban dolgoztak, ami nagyon is logikus, hiszen más-más adottságokkal rendelkeztek. Emellett védelmet is jelentett, hogy többen voltak. Meg kell még említeni az elszámoltathatóságot, azt, ha mások is figyelnek, segíthetnek, vezethetnek, megóvhatnak attól, hogy rossz irányba, tévútra térjünk. A missziómunka ideális módja, ha hűséges hittestvérek stabil csapata végzi, akik figyelnek a többiekre és a lélekmentés közös célja hajtja őket.

Mit mondott Pál a Filippiben élő hívőknek, amiből arra következtethetünk, hogy részt vettek a gyülekezet közös missziómunkájában (Fil 1:5-18)?

A Filippi levél elején Pál megemlíti, hogy a hívők részt vettek „az evangélium ügyében” (5. vers). „Az evangélium védelme és megerősítése” (7. vers, új prot. ford.) feladataiba is bekapcsolódtak: „félelem nélkül, bátran szólják Isten igéjét” (14. vers, új prot. ford.). Az apostol arra is örömmel utal, hogy folyamatosan beszélnek Krisztusról (15-18. versek). Pál nem egyes tagoknak, hanem az egész közösségnek írt. Természetesen az emberek egyenként prédikáltak Krisztusról, mégis testületileg végezték a missziómunkát, ezért is dicséri Pál az egész gyülekezetet.

Előfordult már, hogy lelkesen bizonyságot tettünk, majd hirtelen olyan helyzetben találtuk magunkat, amitől megóvott volna, ha egy csoport tagjai vagyunk? Miért fontos törekedni a szerénységre és a tetteinkről való számadásra, ha csoportban dolgozunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: