KÖZÖSEN TERVEZNI

A missziós célkitűzéseket és stratégiákat általában csak néhány ember tervezi meg. Amikor pedig elkészültek a tervek, az a pár ember próbál meg másokat is bekapcsolni a kivitelezés stádiumaiba. Viszont sokkal célravezetőbb, ha már kezdettől fogva szélesebb kör vesz részt a tervezésben. Éppen ezért mondja ki a Hetednapi Adventista Egyház Gyülekezeti kézikönyve, hogy a gyülekezet bizottságának egyik fő feladata az evangelizáció minden szakaszának a megtervezése és a támogatása.

Mit mond Pál 1Kor 14:40 versében a tervezés szükségességéről? Eszerint mi következhet abból, ha elmarad vagy nem megfelelő a tervezés?

Számos hiba történhet, miközben a gyülekezetek a missziómunkába való bekapcsolódást fontolgatják. Előfordulhat, hogy kitűznek célokat, de nem határozzák meg az elérésükhöz szükséges stratégiákat, vagy megpróbálhatnak bizonyos stratégiák mentén dolgozni, csak nem tűznek ki konkrét célokat. Az is megeshet, hogy az előbbiek valamelyikével próbálkoznak, miközben elfeledkeznek a kiértékelés folyamatáról. A céloknak és a terveknek együtt kell haladni, de mindig előbb jöjjenek a célok, hogy azok értelmében lehessen lefektetni a terveket, amelyekkel majd kivitelezhetők lesznek. Az értékelés folyamata pedig abban segít, hogy a gyülekezet nyomon követhesse és mérhesse, meddig jutott a célok megvalósításában. Minden gyülekezetnek tisztában kell lennie azzal, milyen fontos, hogy a tagok a sajátjuknak érezzék a célokat. Jellemzően azok határozzák meg a célokat és kapcsolódnak be a stratégiai tervezésbe, akik azonosulni tudnak az egész irányvonallal és folyamattal. Éppen ezért fontos, hogy a lehető legtöbben részt vegyenek a tervezés minden fázisában, és így a sajátjuknak érezzék az egész folyamatot. Amennyiben ez nem történik meg, valószínűleg a hosszú távú terveket csupán néhány kiválasztott érzi majd magáénak, akiknek azután óriási küzdelmet jelent a kivitelezés. Ebben az esetben nincs túl nagy esély jó eredményre.

Milyen bátorítást találunk a 37. zsoltárban a bizonyságtevés és az evangelizációs tevékenységek sikerességével kapcsolatban (és még egy sor egyéb dolog esetében)? Milyen elvekről és ígéretekről olvasunk ebben a szakaszban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: