TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Lelki felkészülés a személyes szolgálatra.

Még véletlenül sem csökkentve a bibliaismeret és a kipróbált missziós módszerek fontosságát, meg kell jegyeznünk, hogy nem szabad megfeledkezni a személyes lelki felkészülésről sem. A személyes lelki növekedés lényeges tényezője természetesen a Szentlélek. Ahhoz, hogy az evangelizációban tapasztalhassuk a Szentlélek erejét, szabad teret kell engednünk neki az életünkben. Amint a keresztények szolgálni kezdik Istent, mind jobban tudatára ébrednek saját lelki szükségleteiknek. Ezért kérik a Szentlélek nagyobb kiárasztását. Amikor pedig megkapják, amit kértek, erőt nyernek a folyamatos szolgálathoz. A kulcs az, hogy naponta alárendeljük akaratunkat Istennek, naponta hajlandóak legyünk meghalni saját kívánságainknak, naponta tekintsünk Krisztus kegyelmére, naponta gondoljunk arra, amit Krisztusban nyertünk, és amit ezért tőlünk vár.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) A lélekmentéssel kapcsolatban Ellen White írta a következő elgondolkodtató mondatot: „Sikerünk nem annyira az ismereteinken és a teljesítményünkön múlik, mint azon, hogy mennyire tudjuk megtalálni az emberek szívéhez vezető utat” (Gospel Workers. 193. o.). Milyen fontos dologra utal ezzel? Végtére is, hányszor tapasztalhatjuk, hogy emberek elvetik üzenetünk erőteljes, meggyőző bizonyítékait? Az elzárkózó emberek szívére általában nem képes hatni maga a tantétel, még ha biblikus, logikus, felemelő és értelmes is. Tehát hogyan tudunk hatni az emberi szívre? Ebben az összefüggésben még sokkal fontosabb, hogy éljük is, amit mondunk!

2) Gondolkozzunk el az alábbi kijelentésen, miközben azt fontolgatjuk, hogyan beszélhetünk személyes tapasztalatainkról az embereknek!

„Az irgalmat hozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet Isten jellemének – a szeretetnek – megláttatása. Isten gyermekei mutassák meg Uruk dicsőségét! A saját életükkel és jellemükkel tegyenek bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett értük” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. 287. o.)! A kérdés tehát az, hogyan mutathatjuk meg naponta, a gyakorlatban Urunk dicsőségét? Az elmúlt 24 órában miként látszott meg Isten dicsősége az életünkben? Az életmódunk milyen bizonyság hitünkről? Gyülekezetünk hogyan mutathatja be az Úr dicsőségét?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: