EGYÉNI LEHETŐSÉGEM

Amikor a misszióvezető kéri, hogy önkéntesek vegyenek részt a bizonyságtevésben és az evangelizációban, általában úgy gondoljuk, sokan jóval képzettebbek, tehetségesebbek nálunk. Mások talán magabiztosabbnak, rátermettebbnek tűnnek. A Bibliából azonban megtudhatjuk, hogy Isten nem feltétlenül azokat keresi, akik a legképzettebbek, inkább azokat, akik készek szolgálatába állni, bármilyenek is az adottságaik, talentumaik.

Jó példa erre az, amikor az Úr elhívta Mózest, hogy vezesse ki népét az egyiptomi szolgaságból. Mózes csak sorolta az érveit, hogy miért tudná sokkal jobban végrehajtani Isten tervét valaki más (lásd 2Móz 3:11; 4:10). Úgy gondolta, számos indoka van arra, hogy ne tegye meg, amire az Úr kérte.

Sok mai hívő szinte visszhangozza Mózes kifogásait, ha arra kérik őket, hogy vegyenek részt valamilyen evangelizációs feladatban. „Miért pont engem kérnek erre?” „Mi lesz, ha nehéz kérdéseket tesz fel nekem valaki?” „Én nem vagyok jó szónok.” Megmosolyoghatjuk Mózest, aki azt hitte, hogy az Úrnak talán át kellene gondolnia toborzási stratégiáját, Isten azonban jól ismerte a benne rejlő képességeket. Félelmei és aggodalmai ellenére is éppen ő volt a megfelelő ember a különleges feladatra.

Isten Mózest hívta el népe vezetőjéül. Ez az eset is arról győz meg, hogy Isten összehasonlíthatatlanul jobban ismer minket, mint mi magunkat. Nem a múltbeli teljesítményünkre figyel, hanem a bennünk rejlő lehetőségre. Minden egyes hívőben óriási képességek rejlenek, amelyekkel hozzájárulhat az Úr művéhez.

Másrészt viszont vigyáznunk kell, nehogy elbizakodottan az Úr elé szaladjunk! Igaz, szükséges a gyakori önvizsgálat, ki kell értékelni, hol állunk lelkileg, de tudnunk kell, hogy az emberi szív nem tárgyilagos az önvizsgálat esetében. Éppen ezért jó arra is kérni az Urat, hogy vizsgáljon meg, mutassa meg valós állapotunkat, mert az állapotunk hat a lehetőségeinkre.

Olvassuk el a 139. zsoltárt! Miért kérte Dávid Istentől, hogy vizsgálja meg a szívét? Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből, nem csupán a bizonyságtevéssel kapcsolatban, hanem általánosságban véve is? Mit mond nekünk ez a zsoltár éppen most? Minek a reményét találjuk benne, mivel bátorít? Ugyanakkor milyen változtatásokra késztet az életmódunkat illetően?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: