TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Fedezzük fel, hol illik bele a gyülekezet átfogó terveibe a saját szolgálatunk!

Míg a helyi gyülekezetek egyes egységei talán jól szervezett missziós programot, komoly tevékenységet folytatnak, megvan az esélye, hogy a különböző feladatokat végzők nem sokat tudnak arról, ami a gyülekezet életének más területein történik. Továbbá talán nincs is olyan átfogó gyülekezeti evangelizációs terv, amiről a gyülekezet minden egysége tud és így támogathat. A bátorítás, a támogatás és az eredményes értékelés szempontjából tehát az a legjobb, ha evangelizációs és missziós szolgálatunk része a gyülekezet teljes körű stratégiájának. Ennek elérése érdekében a következő javaslatokat tartjuk fontosnak:

1) Tájékozódjunk a gyülekezet lelkészénél, a véneknél és a misszióvezetőnél a gyülekezet evangelizációs és missziós céljairól és arról, hogy milyen stratégiát követnek. Erre azért van szükség, hogy megtudjuk, az általunk választott evangelizációs és missziós tevékenység hol illeszkedik bele a gyülekezet tervébe, céljai elérését segítve.

2) Így megtudhatjuk azt is, hogy noha gyülekezetünk sokat tesz a misszióért, talán nem dokumentálják a célkitűzéseket és a stratégiákat. Ebben az esetben kérdezzük meg a lelkésztől, a vénektől vagy a misszióvezetőtől, hogy milyen személyes célkitűzéseik vannak e téren, majd írjuk le magunknak! Így alakul ki bennünk a kép a gyülekezet vezetőségének missziós elképzeléseiről, aminek alapján felvázolhatunk célokat és javaslatokat tehetünk az alkalmazandó módokra.

3) Ekkor dönthetünk úgy is, hogy egy már működő missziós szolgálathoz csatlakozunk. Ám ha az általunk választott szolgálati terület még új, akkor gyűjtsünk össze néhány embert, akiknek hasonló az elképzelése. Jegyezzük le a céljainkat és a célok elérését biztosító stratégiánkat!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) „Túl gyakran megesik, hogy a szószékről elhangzó prédikációk hatásával ellentétes az igazság állítólagos hirdetői életének prédikációja” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 9. köt. 21. o.). Milyen az életünk bizonyságtétele a szavainkhoz viszonyítva?

2) Gondoljunk most saját gyülekezetünkre! Mennyire kapcsolódik bele a környezete életébe? Ha holnapra eltűnne a környékről, mennyire vennék észre? Egyáltalán észrevennék?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: