A misszió mint életforma

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Márk 5:1-19; János 17:11-19;

1Korinthus 9:20-22; 2Korinthus 3:2-3

„Joppéban pedig vala egy nőtanítvány, név szerint Tábitha, mely megmagyarázva Dorkásnak, azaz zergének mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott” (ApCsel 9:36).

KULCSGONDOLAT: Akár elismerjük, akár nem, életmódja példájával minden hívő valamilyen üzenetet hirdet.

Gyakran mondják, hogy a kereszténység nem egy tantétel elfogadása, inkább életforma, életstílus. Végeredményben a hitünk hat a döntéseinkre és arra is, hogy milyen lesz az életünk.

Az emberek árgus szemekkel figyelik a magukat kereszténynek vallókat, hogy vajon megegyezik-e az életük hangoztatott hitelveikkel. Még ha nem is törekszünk erre tudatosan, aki megfigyel bennünket, valóban tanul tőlünk. Tehát nem ez a fontos kérdés: „Vajon hatunk a többi emberre, továbbadunk nekik valamit?”, hanem ez: „Hogyan hatunk másokra, mit adunk tovább?”

Ne feledjük, hogy erős a hatás, amit akár szándékosan, akár nem tudatosan fejtünk ki a környezetünkben, ugyanakkor meg kell terveznünk, miként segíthetünk az embereknek kapcsolatba hozni a hitet egyfajta életstílussal. A héten azt fogjuk megvizsgálni, hogyan mutathatja be a keresztény életstílus a hit jelentőségét hétköznapi életünkben.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: