AZ AJÁNDÉKOK ÉS A KERESZTÉNY FELELŐSSÉG

Nem a kíváncsiságunk kielégítése végett kell tudakoznunk, milyen ajándékkal is rendelkezünk, hanem mert ezzel jelzi az Úr, hogy milyen feladatot vár el tőlünk és hol illeszkedhetünk bele a gyülekezet testébe. Ez természetesen nagy felelősséget ró ránk, miközben igyekszünk betölteni a feladatot, amihez Isten megadta a képességeket.

Mit fejeznek ki Róm 12:4, 1Kor 12:12 és Ef 4:16 versei a lelki ajándékokkal és az egyház testével kapcsolatban?

Fontos, hogy a lelki ajándékokat felsoroló mindhárom bibliai fejezet az egyház testével összefüggésben közli a listát. Ezek szerint tehát ugyan lehetséges egyénileg bizonyságot tenni vagy részt venni az evangelizációban, amint Filep és az etióp komornyik esete is mutatja (Az apostolok cselekedetei 8. fejezet), de közös felelősségünk, hogy az egyház keretein belül éljünk ajándékainkkal. Amint már az előzőekben megállapítottuk, az egyháznak a Szentlélek fennhatósága és irányítása alatt kell végeznie minden tevékenységét. A mi felelősségünk, hogy keressük Isten akaratát és azzal összhangban működjünk, amit a Szentlélek megmutat. Nem szabad abba a csapdába esnünk, hogy előbb terveket készítünk, majd azokra próbáljuk elnyerni Isten jóváhagyását. Gyakorta kérdezzük azt, hogy „Mit tehet gyülekezetünk Istenért?” Jobban tennénk azonban, ha azt kutatnánk, hogy mi az, amit Isten már elkezdett népe között, és abba kapcsolódnánk bele!

Mit tudhatunk meg Mt 10:19-20, ApCsel 13:4-5 és 16:6-7 verseiből arról, hogyan vezette a tanítványokat a Szentlélek?

A tanítványok engedték, hogy a mindentudó Szentlélek irányítsa szolgálatukat. Előfordult, hogy megpróbáltak egy bizonyos területen munkát kezdeni, de a Lélek ezt nem engedte. Pálnak látomásban konkrét utasításokat adott arra vonatkozóan, hogy hol dolgozzanak (lásd ApCsel 16:9-10). A lelki ajándékokat felelősséggel kell használni, amire az a legjobb mód, ha állandó kapcsolatban állunk a Lélekkel. Felelősségünk őrizni az egyház egységét. Amennyiben a Szentlélek vezetése alatt állunk, meglesz a kívánt egység, hiszen Ő irányítja az egyes embereket és az egyházat is. A tagoknak és az egyház egészének egybehangzó útmutatást ad. A Lélek nem vezeti az egyes tagokat az egyház testétől eltérő irányba. Ha elkötelezzük magunkat Krisztus szolgálatára, számíthatunk arra, hogy nagy dolgok történnek, miután kitöltetik ránk a Lélek. Tehát úgy egyénileg, mint közösségi szinten abban rejlik a megoldás kulcsa, ha készen állunk elfogadni azt, amit a Szentlélek ad.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: