HÍVŐK AJÁNDÉKAI

Ha megkérdeznénk gyülekezetünk tagjait, többen sokáig gondolkodnának, mielőtt válaszolnának arra, hogy a Bibliában felsorolt lelki ajándékok közül melyikkel rendelkeznek, még ha a többség valószínűleg használ is valamit, csak nem tudatosan. Előfordulhat, hogy némelyek szakavatottan tevékenykednek egy területen, amelyre érzésük szerint Isten elhívta őket, és a gyülekezet is elismeri szolgálatukat, pedig nem próbálták szabályszerűen megtudni, milyen ajándékokat is kaptak. Gyakran megesik, hogy a lelki ajándékok felismerését célzó szeminárium egyszerűen megerősíti a hívő életében már addig is megmutatkozó ajándékok meglétét. A Szentlélek vezetése alatt az ember kétségkívül akkor is használhatja lelki ajándékát, ha szabályszerűen még nem ismerte fel, ill. nevezte meg. A másik csoportba azok tartoznak, akiknek azért esik nehezére bekapcsolódni a gyülekezet tevékenységeibe, mert nem érzik magukat tehetségesnek, nem ismerik fel ajándékaikat. Fontos bátorítani őket, hogy felfedezzék saját lelki ajándékaikat és tudatosan törekedjenek azok használatára.

1Pt 4:10 szerint mivel tartozik az Úrnak mindenki, aki valamilyen ajándékot kapott?

Amint már megállapítottuk, minden hívőnek van valamilyen szolgálati területe, tehát nem érhet meglepetésként, hogy Isten ellát mindennel, ami annak végzéséhez szükséges. Következésképp, aki személyes missziós megbízatásként értelmezi a nagy misszióparancsot, azt a Lélek képessé teszi, hogy bekapcsolódhasson. A gyülekezet lélekmentő munkáját illetően pedig Isten jól tudja, hogy hol, mikor, mire van szükség.

1Kor 12:11 rámutat, hogy a Szentlélek munkájának része a lelki ajándékok kiosztása a hívők között. Ő teszi képessé a tagokat minden jó cselekedet elvégzésére (lásd Ef 2:10; 4:12). A Szentlélek azonban nemcsak kiosztja a lelki ajándékokat, hanem erőt is ad azok használatához, amint ApCsel 1:8 utal rá.

A lelki ajándékokat felsoroló bibliai szakaszok nem egyformák. Ez azt sejteti, hogy az adományok felsorolása nem teljes, azaz más ajándékokkal is bővülhet a lista.

Gondolkozzunk el az ajándék szóról! Mire utal? Mit szűrhetünk le belőle a felelősségünkkel kapcsolatban, hogy amit ingyen kaptunk, azt az Úr művében használjuk (ne csak más célra)?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: