TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Válasszunk egy szolgálatot, amibe bekapcsolódhatunk!

Az elmúlt héten a gyülekezeti életnek azokról a missziós területeiről kellett gondolkodnunk, amelyekben szívesen részt vennénk, vagy ha megkérnének rá, belekapcsolódnánk. Ezen a héten az a feladat, hogy válasszunk ki egy missziós tevékenységet és kapcsolódjunk bele. Koncentráljunk a következő területekre:

1) Tekintsük át azokat a missziós tevékenységeket, amelyekbe elképzelhető, hogy bekapcsolódnánk! A listát szűkítsük le két-három misszióterületre! A talentumainknak megfelelően válasszunk, ill. az alapján, hogy érzésünk szerint Isten milyen feladatra hív.

2) Szűkítsük tovább a listát, tekintettel arra, hogy heti rendszerességgel mennyi időt tudunk erre a tevékenységre szentelni! Olyan feladatot vállaljunk, ami 12 hónapig tart, hogy a tervezés, megvalósítás és értékelés fázisait is végig tudjuk vinni!

3) Válasszunk ki egy szolgálati teret, és beszéljük meg a gyülekezet lelkészével, misszióvezetőjével, hogy ezen a téren szeretnénk valamit tenni! Kérdezzük meg, hogy milyen terveik vannak a gyülekezet evangelizációjával kapcsolatban! Határozzuk meg, hogyan tudnánk bekapcsolódni, vagy az általunk kiválasztott terület hogyan illeszkedik a gyülekezet már meglévő terveihez.

4) Legyünk szerények, kérdezzük meg a lelkészt és a misszióvezetőt, hogy véleményük szerint mennyire vagyunk alkalmasak a választott missziós tevékenységre! Ők is azt akarják, hogy sikeres legyen bizonyságtevő és missziós munkánk, tehát a tanácsuk rendkívül fontos.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Az alábbi idézet hogyan kapcsolódik a minden hívő papságának bibliai igazágához? Mennyiben támasztja alá, hogy a tagoknak együtt kell dolgozni? „Isten munkája nem érhet véget a földön addig, amíg egyházunk tagjai, férfiak és nők fel nem sorakoznak a munkához és nem egyesítik erőfeszítéseiket a lelkészekével és az egyházi vezetőkével” (Ellen G. White: Gospel Workers. 352. o.).

2) A csoportban beszélgessünk olyan stratégiákról, amelyeket a gyülekezet felállíthat annak érzékeltetésére, hogy a tagok megértsék, fontos a részvételük a gyülekezet bizonyságtevésében és missziómunkájában! Mit tehetünk a tagok maximális bevonása érdekében?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: