EGYÉNENKÉNT, DE EGYÜTT

A gyülekezet nem csupán megannyi, egymástól teljesen elkülönülő egyént jelent, akik hetente eltöltenek pár órát ugyanabban az épületben. A Szentírás szerint a gyülekezet azoknak a csoportja, akik olyan szoros kapcsolatban állnak egymással, mint az emberi test részei. Viszont fennáll a lehetősége annak is, hogy rendszeresen találkoznak egymással, mégsem alkotják bibliai értelemben véve egy test tagjait. Noha ez a sajnálatos eset igaz lehet a gyülekezeti élet számos területén, figyelmünk most arra irányul, hogy szükséges az egységesség az evangelizáció és a bizonyságtevés kérdésében.

Ef 4:16 értelmében vajon hogyan hatna a test fejlődésére és eredményességére, ha elveszítené a könyökét, a csuklóját vagy a térdét? Mit fejez ki Pál hasonlata a gyülekezetről mint a hívők testületéről, amire Isten az evangelizáció missziófeladatát bízta?

Pál apostol arra utalt, hogy a gyülekezet testülete akkor fejlődik, ha minden tagja vállalja a maga részét. Mit árul ez el azokról a gyülekezetekről, amelyek nem növekednek? Először talán hajlamosak lennénk elmarasztalni azokat, akikről azt gondoljuk, hogy nem veszik ki a részüket a munkából, ami igaz is lehet. Azonban vegyük fontolóra azt is, hogy milyen gyakran fosztják meg a gyülekezetek a bekapcsolódás lehetőségétől tagjaikat! Ha a gyülekezeti vezetők nem értik igazán a minden hívő szolgálata elvét, akkor nem fognak tudatosan azért dolgozni, hogy a tagság maximálisan bekapcsolódjon a gyülekezet életébe és szolgálataiba.

Hogyan viszonyultak a thesszalonikai hívők a Páltól hallott evangéliumhoz (1Thessz 1:5-8)?

A thesszalonikai gyülekezet jó példa arra, hogyan tevékenykedik az a közösség, amelyik az evangéliumot megismerve tovább is adja azt. Isten ma is azt akarja, hogy egyháza így éljen. Sok áldás származik abból, ha minden egyes gyülekezeti tag részt vesz egy megtervezett gyülekezeti evangelizációs stratégiában. Itt a bátorítás és a számadási kötelezettség lényeges elemeire fogjuk irányítani a figyelmet. A csapatmunka képessé tesz arra, hogy komolyan odafigyeljünk e területekre. Számos, gyülekezeti tagok által kezdeményezett, értelmes szolgálatnak a kudarca arra vezethető vissza, hogy hiányzott a csapatmunka, a közösség bátorítása. Az egyéneknek megvannak a maguk talentumai és lelki ajándékai, mégis az az ideális, ha együtt munkálkodunk a közös célok eléréséért a testületi stratégiák értelmében. Például a csoportdinamika hangsúlyozza a számadás igényét, nem az ítélkezés, inkább az áttekintés, értékelés miatt.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: