„MUNKAKÖRI LEÍRÁSUNK”

Mit találunk 1Pt 3:15 versében a bizonyságtevéssel kapcsolatban? Hogyan illeszkedik ez mindahhoz, amivel eddig foglalkoztunk?

Az eddigiekben tárgyaltuk már annyira az evangélium hirdetésének és a bizonyságtevésnek a kérdését, hogy meg tudjuk fogalmazni, mi a bibliai „munkaköri leírásunk”. Az evangelizációra és a bizonyságtételre vonatkozóan nem olyan meghatározást kell írnunk, aminek minden egyes részletével mindenki egyetért, de az elfogadott meghatározásban mindenképpen szerepelnie kell azoknak a lényeges elemeknek, amelyek a Jézusról szóló igazsághoz, ill. annak közléshez tartoznak, hogy mi az, amit Jézus felkínál a világnak.

Gondolkodjunk el az evangelizáció következő meghatározásáról! Megfelelőnek tartjuk? Mivel egészítenénk ki vagy mit vennénk el belőle? Az evangelizáció az Úr Jézus Krisztus evangéliumának világos és meggyőző hirdetése annak érdekében, hogy az emberek elfogadják Őt személyes Megváltójuknak, kövessék mint Urukat, tanítványává váljanak és másokat is tanítványaivá tegyenek.

Noha egy feladat meghatározása nem szükségképpen részletes munkaköri leírás, mégis láttat egy átfogó irányvonalat. Természetesen a bizonyságtétel esetében az adott helyzet és a hívő Istennel szerzett tapasztalata meghatározza a megközelítési módot. Viszont ha értjük, hogy Isten az egyháza által szeretné elérni a vesztébe rohanó világot, akkor elgondolkozunk a bizonyságtétel és az evangelizáció megtervezett megközelítési módjáról.

Az őskeresztény egyház nem is kis részben a tagjai meggyőződése és elkötelezettsége miatt növekedett olyan gyorsan. Ennek pedig a Jézussal szerzett személyes tapasztalataik és a Szentlélek különleges kiáradása képezték az alapját. Jézus Krisztus tanításai és a Szentlélek befolyása továbbra is alapvetően fontos minden bizonyságtételnél és evangelizációnál.

„Ezreket lehet elérni a legegyszerűbb, szerény módon. Az Istent szerető ember egyszerű szavai gyakran üdítőleg hatnak a legértelmesebb emberekre, azokra, akiket a világ legtehetségesebbjeinek tartanak, ha olyan természetesen tud szólni a szeretetről, mint a világi ember a számára legérdekesebb dolgokról. Sokszor a jól előkészített és betanult szavaknak csak csekély a hatása, ám ereje van Isten gyermeke őszinte és igaz megnyilatkozásának, amikor természetes egyszerűséggel szól, hogy a Krisztus és szeretete előtt már régen bezárult szívek ajtaját kinyissa” (Ellen G. White: Colporteur Evangelist. 38. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: