Evangelizáció és bizonyságtétel

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 4:33; 13:1-49;

22:1-21; 1Péter 3:15; 1János 1:3

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:19-20).

KULCSGONDOLAT: Ha be akarunk kapcsolódni a nagy misszióparancs teljesítésébe, meg kell értenünk, hogy mit is értünk evangelizáció és bizonyságtétel alatt.

A munkavállalók általában megkapják a munkaköri leírásukat, amiben részletesen fel van sorolva, hogy milyen feladatok elvégzését várják el tőlük.

A Bibliában is találunk egyféle „munkaköri leírást”, nevezetesen Isten népére vonatkozóan. 1Kor 15:58 versében Pál apostol arra biztatja a korinthusi hívőket, hogy buzgólkodjanak „az Úrnak dolgában mindenkor”. Nem részletezi ugyan, hogy pontosan mi az a munka, de 1Kor 16:10 versében hasonló kifejezéssel él, utal „az Úrnak dolgá”-ra, amit Timótheus és Pál is végzett, hirdetve az evangéliumot, bizonyságot téve Jézus Krisztusról és a megváltási tervről. Így a 15. fejezetben olvasható páli buzdítás bizonyára vonatkozott az evangélium terjesztésére is.

A héten annak járunk utána, hogy pontosan mit is jelent az evangelizáció és a bizonyságtevés – más szóval igyekszünk megtalálni bibliai „munkaköri leírásunkat”.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: