Öröm és hála

„És örömet találj mindabban a jóban, amelyet ád néked az Úr, a te Istened, és a te házadnépének; te és a lévita, és a jövevény, aki teközötted van” (5Móz 26:11).

„Fejezzük ki hálánkat és dicséretünket Istennek a földi áldásokért és a sok jóért, amit ránk áraszt! Az Úr szeretné, ha kegyelme gazdag kincseiért dicsőítenék Őt a családok, amelyeket felkészít, hogy a mennyei, örök hazában lakhassanak majd. Ha a családi életben a gyerekeket hálára nevelnék és tanítanák az iránt, akitől minden jó adomány származik, az otthonokban megnyilvánulna a mennyei jóság. A családi életet vidámság jellemezné, és az ilyen házban felnövő fiatalok a tisztelet, a nagyrabecsülés lelkületét vinnék magukkal az osztályterembe és a gyülekezetbe. Az istentisztelet helyén pedig, ahol az Úr népével találkozik, minden szertartás iránti tisztelet mutatkozna meg, dicséret, hálaadás szállna fel Isten gondviselésének ajándékaiért…

Minden földi áldást hálával fogadnának az emberek és minden lelki ajándék duplán értékes volna, mivel a család összes tagjának a szemléletmódját megszentelné az igazság Igéje. Az Úr Jézus igen közel van ahhoz, aki így értékeli drága ajándékait, aki tudja, hogy valójában a jóságos, szerető, gondoskodó Istentől ered mindaz a jó, ami az övé; aki tudja, hogy a kegyelem kimeríthetetlen Forrásából származik az, ami jó és vigaszt nyújt.

Ha jobban kifejezésre juttatnánk hitünket, ha jobban örülnénk azoknak az áldásainknak, amelyekről tudunk… több hitünk és nagyobb örömünk lenne. Szavaink le nem írhatják, véges elménk fel nem foghatja, hogy mennyi áldás származik abból, ha valóban értékeljük Isten jóságát és szeretetét. Akkor már a földön is forrásként törne fel belőlünk az öröm, soha nem apadna ki, mert az Isten trónjától eredő folyamok táplálnák” (Ellen G. White: Our Father Cares. 24., 15. o.).

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: