Önmagukon túlmutató jelképek

Mindenünnen szinte elárasztanak a szimbólumok. Az anyanyelvünkben, ebből fakadóan a gondolatainkban is fellelhetők jelképek, amelyek valami másra utalnak. A kutya szó betűinek például semmi köze nincs a kutyához. A legépelt betűk szimbólumok, amelyeket papírlapra nyomtatnak. Bármilyen sorrendbe állítanánk egy adott szó betűit, hangzóit, nem válhatnának azzá, amire éppen utalnak, tehát a kutya szó jelentése is minden nyelven és írásban túlmutat a szóképen.

A nyelv, a kultúra, a társadalom, a politika – bizonyos mértékig minden – a szimbólumok filterén át jut el hozzánk: a zászlók, az ikonok, a képek, a jelszavak, a nyelvi fordulatok, a művészet, a költészet, a szobrászat, az építészet, a szertartások, a szokások jelentése helyenként más és más lehet. Tehát sok minden önmagánál többet is jelöl.

A Biblia a jelképek rendkívül gazdag tárháza. Mózes második könyvében Isten a hetedik napot az addig történtek, azaz a teremtés hat napja szimbólumává tette. Az evangélium első kijelentését, a bűnbe esett emberiség számára a megváltás első ígéretét jelképek által adta tudtul Isten: mag, fej, sarok (1Móz 3:15), önmaguknál – a magoknál, a fejeknél és a sarkoknál – sokkal nagyobb létező valóságra utalnak. Az Úr Káinhoz is szimbolikus értelemben szólt: „A te atyádfiának vére kiált énhozzám a földről” (1Móz 4:10).

A Szentírás egészében kifejező szimbólumok jelennek meg: az özönvíz után a szivárvány (1Móz 9:13), József álmai (1Móz 37:1-11), A jelenések könyve 14. fejezetében a három angyal (Jel 14:6-12), az Ószövetség korának teljes szentélyszolgálata (Zsidók 9. fejezet), az úrvacsorai kenyér és bor (Mk 14:22-25) – amelyek szintén mind önmagukon túlmutató valóságokra és igazságokra utalnak.

Az adventisták számára jól ismert Dániel számos prófétai jelképe: a szárnyas oroszlán (Dán 7:4), a vasfogú vadállat (Dán 7:7), a kecskebak, ami „nem is illeté a földet” (Dán 8:5), vagy a vas és cserép lábakon álló szobor (Dán 2:33), ezek is mind valami nagyobbat szimbolizálnak.

Azután megemlíthetjük még a bibliai költészet roppant kifejező jelképeit: „Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértéklé az egeket arasszal, a föld porát ki foglalá mércébe, és a hegyeket ki tette körtefontra, és a halmokat a mérlegserpenyőbe” (Ézs 40:12)? Vagy egy másik gyöngyszem: „Mint az aranyalma ezüsttányéron: olyan a helyén mondott ige” (Péld 25:11).

Továbbá mit mondhatunk Jézus példázatairól? Az elveszett bárány (Lk 15:1-6), a pokolban szenvedő gazdag ember (Lk 16:22-31), a menyegzői la5 koma (Mt 22:1-13) és a tíz szűz (Mt 25:1-13) mind olyan fogalmakra utaló szimbólumok, amelyek alig vagy egyáltalán nem kötődnek magukhoz a jelképekhez. (Krisztus azért jött, hogy örök életet adjon az elveszett emberiségnek, és nem elkóborolt tanyasi állatokat kívánt megkeresni.)

Negyedévi tanulmányunk a bibliai jelképek egy bizonyos körére, az öltözettel kapcsolatos hasonlatokra összpontosítja a figyelmet. (Külön köszönettel tartozunk a gondolatért Myrna Tetz-nek, aki nyugdíjba vonulása előtt az Adventist Review főszerkesztője volt.) Megnézzük, hogy a Bibliában szereplő emberek milyen ruhadarabokat viseltek, ezek mit jelentettek, milyen igazságot szimbolizáltak, milyen nagyobb valóságra mutattak. Megvizsgáljuk menet közben a levonható tanulságokat is. Lucifer káprázatos, díszes mennybéli öltözetétől kezdve saját igazságunk szennyes ruháiig, Ádám és Éva édeni bőrruháitól kezdve az Ézsaiás könyvében megemlített dicsőség palástjáig a Biblia az öltözet, a ruhadarabok képével mutatja be a bűnnel, gőggel, igazsággal, üdvösséggel, megigazulással, feltámadással és a Krisztusban nyerhető örök élettel kapcsolatos igazságokat.

Noha nem a ruha teszi az embert, öltözetünk sokat elárul rólunk. Ebben az értelemben is – mint ahogy ez igaz minden jelkép esetében – a ruhadarabok önmaguknál fontosabb dolgokra mutathatnak.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: