A TÖRTÉNELEM TANÚSÁGA

Olvassuk el Mózes negyedik könyve 33. fejezetét! Vajon miért volt szükség arra, hogy Isten sorban leírassa Mózessel útjuk állomáshelyeit? Mi volt ennek a célja?

Valóban hihetetlen történet, gondoljunk csak bele! Az elnyomás évszázadai után a nép megmenekül sanyargatói kezéből, és túléli a négy évtizedig tartó vándorlást a Sínai pusztájának zord körülményei között. Mindez csak Isten kegyelme, hatalma és csodái által történhetett. Figyeljük meg, ahogy 4Móz 33:2 verse hangsúlyozza: „az Úrnak rendeletére" vonultak egyik helyről a másikra. Az Úr azt akarta, hogy sem ők, sem az utánuk következő generációk ne feledjék: a zsidó nép pusztai vándorlása valójában Istenről és arról szólt, hogyan bánik a bűnös emberekkel, akiket meg akar menteni, és be akar vezetni az Ígéret Földjére.

A nép vándorlásának csodálatos történetei dacára is vannak olyan teológusok, akik ugyan nyíltan nem tagadják, hogy az egykori rabszolgák egy csoportja valóban távozott Egyiptomból, az eseményeket csupán természetes körülményekkel magyarázzák. Vagyis éppen azt teszik, amit az Úr nem akart: feledni próbálják, hogy az egész történet központi szereplője maga Isten.

Olvassuk el 4Móz 33:50-56 verseit! Most nem gondolva a közvetlen történelmi környezetre (és azokra a kétségtelenül nehéz és bonyolult kérdésekre, amelyeket ez ma felvet), milyen fontos lelki alapelvet találhatunk e szövegekben? Annak alapján, amit Izráelnek a honfoglalás utáni történelméről tudunk, miért volt olyan fontos Isten parancsa arra nézve, hogyan bánjanak ezekkel az emberekkel?

A világgal való megalkuvás az Úr népe számára mindig is „szálka lesz a szemükben és tövis az oldalukban" (lásd 55. vers). Ha nem őrizzük magunkat a világ és a környezetünk rossz hatásaitól, mindig az a veszély fenyeget, hogy ezek a dolgok megrontják hitünket, és tévútra vezetnek.

Hogyan védekezhetünk a környezetünkből jövő rossz hatások ellen? Az ártó hatások korlátozása érdekében milyen döntéseket kell saját magunknak meghoznunk, amelyeket más nem hozhat meg helyettünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: