AZ ÁLDOZATI RENDSZER MEGERŐSÍTÉSE

Amikor az Úr a Sínai-hegyről fennhangon kijelentette a Tízparancsolatot (2Mózes 20), és elrendelte a szent sátor felépítését (2Mózes 25), e második nemzedék tagjai még gyerekek voltak. Ezért Isten úgy döntött, összefoglalva megerősíti az áldozati rendszer pontjait az immár felnőtté vált következő generációnak is.

4Móz 28:1-8 versei leírják a „mindennapi", illetve „szüntelen való" áldozat rendjét; azt, hogyan áldozzon a pap egy-egy bárányt minden reggel és este. Ennek az áldozatnak szüntelen égnie kellett (3Móz 6:9, 13), ezért is nevezték „mindennapi" vagy „szüntelen való" áldozatnak. Ez volt a szentélyszolgálat központi eleme, fontosabb minden egyéb áldozatnál. Izráel istentiszteleti rendszerének lényegét jelképezve azt szemléltette, hogy Isten megbocsátó és elfogadó szeretete mindig rendelkezésre áll az Üdvözítő által, akire az áldozat előre mutatott.

Olvassuk el Róma 5. fejezetét! Mit tudunk meg ebből a fejezetből Krisztus értünk hozott áldozatának tökéletességéről?

Szombatnapon a „mindennapin" kívül egy rendkívüli áldozatot is bemutattak. Ekkor két bárányt áldoztak fel, reggel és este (4Móz 28:9-10). Ezután 4Móz 28:11-15 versei részletezik a hónap elején (újholdkor) bemutatandó áldozatokat is. Ezt követi az ünnepek leírása: a páska, a zsengék napja (a hetek ünnepe), a kürtzengés napja, az engesztelés napja és a hét napig tartó sátoros ünnep (4Mózes 28–29).

„Némelyek csodálkoznak azon, hogy Isten olyan sok vérző áldozat felajánlását igényelte a zsidó társadalomban. A haldokló áldozatok Jézust jelképezték. A lecke – melyet a papok világosan megmagyaráztak – ünnepélyes, szent ceremónia útján vésődött az elmékbe és a szívekbe. Az áldozatokat maga Isten tervezte, hogy általuk megtanítsa azt a nagyszerű és jelentős igazságot: egyedül Krisztus vére által van bűnbocsánat" (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 99. old.).

Miért olyan fontos, hogy üdvösségünk eszközeként kizárólag Krisztus érdemeiben és igazságában bízzunk, és ne a magunk érdemeiben, tetteiben? Mi történik, ha önmagunkra kezdünk figyelni, mintha elég jók lehetnénk az üdvösség kiérdemléséhez?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: