NYÍLT BŰN

Nehéz elképzelni, milyen káosz, kavarodás és fájdalom uralkodhatott az izraeliták között ebben az időben. Csak sejthetjük gyászukat, amint olvassuk 4Móz 25:6 versét: „ők pedig sírnak vala a gyülekezet sátorának nyílásánál." Bizonyára a hitehagyást, a szenvedést és társaik halálát siratták. Mivel közben járvány is pusztított a táborban, félelmükben önmagukért és családjukért is sírhattak, hogy talán a következőkben rájuk kerül a sor. A gyülekezet sátoránál voltak, ami arra utal, hogy az Úrhoz könyörögtek: vegye el róluk a csapást.

Olvassuk el 4Móz 25:6-18 verseit! Mi történt itt valójában? Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből az esetből?

Bár a szöveg nem fogalmazza meg tényszerűen, úgy érthetjük a történteket, hogy az izraelita férfi, Zimri éppen az asszonyt ölelte, amikor Fineás belépett a sátorba, és mindkettőjüket átszúrta dárdájával. Ez valóban borzalmas volt, de gondoljunk a körülményekre! Az egész nép sírva gyászol és könyörög az Úrhoz a történtek miatt, miközben Zimri – pimaszul és nyíltan vállalva bűnét – mindenki szeme láttára beviszi a táborba, bevezeti sátrába ezt a midiánita nőt, hogy ott legyen vele. Éppen akkor, amikor dühöng a járvány! Még súlyosabbá tette a helyzetet, hogy Zimri fejedelmi házból származott. Az elöljárók közé tartozott, tehát sokkal bölcsebben kellett volna viselkednie. Bizonyára azonban annyira eszét vette a csábítás, annyira úrrá lett rajta a vágy, hogy még a sátor előtt sírva gyászoló sokaság látványa sem fékezte meg.

A Bibliában számtalan példát találunk arra, hogyan homályosítja el a bűn az emberek józan eszét, és viszi rá őket a legmeggondolatlanabb és legésszerűtlenebb dolgokra. Gondoljunk Káinra, Dávid esetére Betsabéval, vagy arra, ahogy Júdás elárulta Jézust! Nem csoda, hogy a Biblia újra meg újra óva int a bűntől. Nem arról van szó, hogy Isten ne bocsátaná meg bűneinket, de a bűn olyannyira körbehálózhat, míg végül már nem is látunk benne rosszat.

Lelki életünkben tapasztaltuk-e már, hogy a bűnös dolgok elkövetése annyira megkeményíti az embert, míg végül nem is látjuk a bűnt olyan rossznak? Mit tehetünk, hogy kitörjünk a lelki életünkre olyannyira veszélyes, halálos csapdából?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: