A SZÍNFALAK MÖGÖTT

Olvassuk el Jel 2:14 és 4Móz 31:16 verseit! Általuk bepillantást nyerhetünk abba, mi történt Izráellel Sittimben. Ezt olvasva hogyan értjük meg jobban, miért is bukott el a nép egy része?

Mivel nem sikerült legyőzni őket, az ellenség más módszerhez folyamodott, ami sokkal eredményesebbnek bizonyult. Az itt meghúzódó elv teljesen egyértelmű: amíg hittel és engedelmesen cselekszünk, addig zárva marad a bűn, a csalás és a romlás sok-sok ajtaja. Ám ha csak egyszer is másként teszünk, mint ahogy kellene, akkor már bármi megtörténhet. Mennyire fontos tehát, hogy az engedelmesség útján maradjunk!

„Bálám tanácsára a moábiták királya isteneik tiszteletére nagy ünnepséget rendezett és titokban megbeszélték, Bálám vegye rá az izraelitákat a részvételre. Nem volt nehéz számára a cél elérése, miután őt Izráelben is Isten prófétájának tartották. A nép nagy része vele ment az ünnepség megtekintésére. Tiltott területre merészkedtek, s így Sátán hálójába kerültek. Zenétől és tánctól mámorosan, a pogány papnők szépségétől elbűvölve, megszegték Isten iránti hűségüket. Amint egyesültek a mulatságban és lakomában, a bor fogyasztása eltompította értelmüket és ledöntötte önuralmuk korlátait. A szenvedély úrrá lett felettük, s miután lelkiismeretüket ily módon beszennyezték, a moábiták rábeszélték őket a bálványok előtti meghajlásra. Áldozatot vittek pogány oltárokra, és részt vettek a legszégyenletesebb szertartásokon. Nemsokára a méreg halálos fertőzésként terjedt Izráel táborában. Azok, akik a harcban legyőzték ellenségeiket, legyőzettek a pogány asszonyok ravaszsága által. A nép megbabonázottnak látszott. Vezetői és fejedelmei jártak elöl a törvényszegésben, és a nép közül sokan bűnösök voltak abban, hogy a hitehagyás az egész nemzetre kiterjedt. 'És odaszegődék Izráel Bál-Peórhoz' (4Móz 25:3). Amikor Mózes felfigyelt erre, és észrevette a gonoszságot, az ellenség cselszövése annyira eredményes volt, hogy az izraeliták már nemcsak részt vettek Peór hegyeinél a féktelen bálványimádásban, hanem saját táborukban is kezdték gyakorolni a pogány szertartásokat" (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 424. old.).

Újra meg újra ugyanazt a folyamatot látjuk: Isten hatalmas dolgokat visz végbe népéért, nagyszerű ígéreteket tár eléjük, ők pedig saját magukat teszik tönkre. Mi a helyzet velünk? Nekünk mit ígért Isten, és mi hogyan fogadjuk ígéreteit?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: