TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „Bálám" című fejezete, 408–422. old.; Ellen G. White: Gondolatok a hegyibeszéd-ről. Budapest, 1990, Advent Kiadó. „Kik a boldogok?", 13–44. old.; és „A törvény szelleme", 45–71. old. című fejezetek.

„Az, aki az állatokat kínozza – mivel azok a hatalmában vannak –, gyáva és zsarnok is egy személyben. Sátáni az a hajlam, amely akár embertársainknak, akár az állatoknak fájdalmat okoz. Sokan nem fogják fel, kegyetlenkedésük egyszer kitudódik annak ellenére, hogy a szegény néma állatok nem tudják azt kinyilatkoztatni. Ha ezeknek az embereknek a szemei Báláméhoz hasonlóan egyszer megnyílnának, meglátnák Isten angyalát, tanúként ott állni előttük, hogy vallást tegyen ellenük a mennyei törvényszéken. Minősítésük felkerül a mennybe és eljön az a nap, amikor meghozzák az ítéletet azok ellen, akik megkínozták és megkínozzák Isten teremtményeit" (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 413–414. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Milyen egyéb tanulságokat vonhatunk le Bálám történetéből? Mit tanít például Isten mindenhatóságáról, az ember szabad akaratáról és Isten gondviseléséről, valamint a bűnös emberi természetről?

2. Gondolkodjunk még az „igazak halála" fogalmáról! Ha ma távoznánk az élők sorából, vajon „az igazak halálát" halnánk? Miért?

3. A pénz kifejezetten romboló hatása életünk minden területén megmutatkozik, beleértve hitéletünket is. Keresztényként hogyan óvhatjuk meg magunkat, hitünket és a gyülekezetünket a pénz okozta lehetséges bajoktól?

4. Olvassuk el Júd 11 és Jel 2:14 verseit! Ez a másik két újszövetségi utalás Bálámra vonatkozóan a Péter apostol második levelében található mellett. Mit tanulhatunk belőlük? Hol tért rossz útra Bálám?

ÖSSZEFOGLALÁS: A beszámoló, ami arról szól, hogyan készült Bálám a gazdagság és dicsőség reményében megátkozni Izráelt, leleplezi, hogy a szívében féktelen kapzsiság és pénzsóvárság rejlett. A tizedik parancsolat óva int ettől a rossz emberi tulajdonságtól, amitől egyikünk sem védett, mint ahogy egyéb más bűntől sem, amelyeket ha nem győzünk le, végül romlásba dönthetnek. Mennyire fontos tehát tanulni Bálám hibáiból!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: