CSILLAG ÉS KIRÁLYI PÁLCA

Képzelhetjük, hogy megdöbbent a király, amikor Bálám áldást mondott Izráelre. Nagyon mérges lett, mégsem tett le céljáról. Felvitte a prófétát egy másik hegycsúcsra, ahonnan Izráel táborának csak kis részét lehetett látni. Ott is épített hét oltárt, amelyeken ismét ökröket és kosokat áldozott. Bálám ezúttal „nem indula, mint azelőtt, varázslatok után" (4Móz 24:1). Bálák azonban ekkor sem kapta meg az átkot, amiért hajlandó lett volna olyan sokat fizetni, mert Isten sugallatára Bálám ismét csak áldást mondott Izráelre. Ezután Bálák egy újabb hegycsúcson újra megszervezte az oltárépítést és az áldozatbemutatást, de Bálám tudta, ezúttal is hasztalan lenne engedélyt kérni az Úrtól arra, hogy átkot mondjon Izráelre. Erről a harmadik helyről letekintve Izráel táborára, újra megáldotta a népet (4Móz 23:27-30; 24:1-10), mire Bálák megszégyenítve hazaküldte őt, mert nem sikerült átkot mondania az izraelitákra.

Olvassuk el Bálám szavait 4Móz 24:15-17 verseiben! Kiről szólt ez a prófécia, és hogyan teljesedett? 1Móz 49:10; Mt 2:1-2

„[A napkeleti bölcsek] nagyobb világosság után vágyakoztak, és ezért a héber írásokhoz fordultak… Bálám – Isten egykori prófétája – egyben mágus is volt. Annak idején a Szentlélek által megjövendölte Izráel fénykorát és a Messiás megjelenését… Bálám jövendölése kijelenti: 'Csillag származik Jákóbból és királyi pálca támad Izráelből' (4Móz 24:17). Ez a csillag lenne a Megígért előfutára?" (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 41–42. old.).

A Biblia kutatói e szavakban régóta a Messiásról, az eljövendő Megváltóról, Jézusról szóló jövendölést látják. A királyi pálca (a hatalom) és a csillag (a világosság) találó jelképei Jézusnak. Bár az Úr ennek a próféciának a születése idején is helyi jelképeket használt, hogy a korabeli hallgatók megértsék, a prófécia mögött meghúzódó gondolat – Krisztus hatalma és győzelme – az egész világra vonatkozik. Jézus a világ világossága és jogos tulajdonosa is egyben, ezért bármit is terveznek emberek, végül az egész világ tanúja lesz győzelmének. Lásd Ézs 45:23; Róm 14:11; Fil 2:10!

Még ha igazságtalan is ma a világ, Isten megígérte, hogy végül az Ő akarata és vele az igazság jut diadalra. Hogyan segít ez az ígéret megbirkózni a sok igazságtalansággal?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: