„HALJON MEG AZ ÉN LELKEM AZ IGAZAK HALÁLÁVAL"

A szamárral történt eset után Bálám végül megérkezett Bálákhoz. Megfigyelhetjük, hogy Bálák „Baál magas hegyére" vitte fel Bálámot. A Közel-Keleten élő pogányok előszeretettel építették szentélyeiket hegytetőkre, hogy közelebb legyenek az istenekhez, akikhez folyamodtak. Bálám meghagyta a királynak, hogy építsenek azon a helyen hét oltárt, és azokon áldozzanak fel hét ökröt és hét kost.

Mit mondott végül Isten népére Bálám – isteni befolyás alatt? Milyen emlékezetes üzenetet és ígéretet jelentett ki? Milyen reményt találunk ebben is? Lásd 4Móz 23:5-10; vö. 1Korinthus 15!

„Látta, hogy ezeket miként támogatja karjával, mikor belépnek a halál árnyékának völgyébe. Azt is meglátta, amikor előjönnek sírjaikból és Isten dicsőséggel, tisztességgel és halhatatlansággal koronázza meg őket. Azt is látta, amikor a megváltottak az újjáteremtett föld el nem hervadó dicsőségében örvendeznek majd. Ezt a jelenetet szemlélve így kiáltott fel: 'Ki számlálhatja meg a Jákób porát, és Izráel negyedrészének számát?' Mikor pedig azt látta, hogy a dicsőség koronája ott ragyog minden homlokon és minden arcról az öröm sugárzik, akkor előretekintve a tiszta boldogság végtelen életére, ezzel az ünnepélyes imádsággal fordult Istenhez: 'Haljon meg az én lelkem az igazak halálával, és legyen az én utolsó napom, mint az övé' (4Móz 23:10)" (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 416. old.).

Mit jelent az igazak halálával meghalni? Hogyan lehet ilyen halála az embernek? Róm 3:20-24

Az Isten egykori népére kimondott szavak az evangélium ígéretét tartalmazzák minden hívő számára, bármikor éltek vagy élnek is a történelem folyamán. Ez az örök élet ígérete Jézus igazsága által. Mivel senki nem igaz önmagában, egyikünk sem tudja magát megmenteni a sírtól. Csakis Jézus igazsága képes erre, ami hit által tulajdoníttatik nekünk. Mózes negyedik könyvében Bálám története a Jézus által elnyerhető üdvösség ígéretét tárja elénk.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: