BÁLÁM

Ki volt Bálám?

„Bálám egykor jó ember és Isten prófétája volt. Később azonban elhagyta hitét és a mohóság, a kapzsiság lett úrrá rajta, de mégis a Magasságos szolgájának vallotta magát. Nem voltak előtte ismeretlenek Istennek azok a cselekedetei, amelyeket Izráel érdekében vitt véghez. Mikor a követek közölték vele megbízatásukat, jól tudta, hogy kötelessége szerint azonnal vissza kellene utasítania Bálák ajándékait, jutalmait, és a követeket azonnal el kellene küldenie. Bálám azonban vakmerően játszani kezdett a kísértéssel" (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. 409. old.).

Olvassuk el 4Móz 22:7-21 verseit! Felszínesen nézve úgy tűnhet, hogy Bálám szilárdan kiáll az Úr mellett. Ám ha figyelmesebben olvassuk a történetet, láthatjuk, hogy játszik a kísértéssel. Mi utal erre?

Bálám arra kérte a követeket, maradjanak nála éjszakára, és kijelentette, nem ad határozott választ addig, amíg nem kéri ki az Úr tanácsát. Bálám bizonyára tisztában volt azzal, hogy átkai nem ártanának Izráelnek, mert – legalábbis azelőtt – ismerte az Urat. Valójában kérdeznie sem kellett volna Istent; de talán abban reménykedett, hátha más választ kap. Egyébként pedig azáltal, hogy maradásra bírta a követeket, holott azonnal útjukra kellett volna bocsátania őket, kísértésnek tette ki magát; hiszen a férfiak magukkal hozták a jövendőmondásért járó ajándékokat (7. vers).

Figyeljük meg, mi történt a második hívás alkalmával, amikor a követek még többet ígértek neki. Isten azt mondta Bálámnak, ha azért jöttek e férfiak, hogy elhívják, akkor elmehet, feltéve, hogy csak azt szólja, amit Isten a szájába ad (20. vers). Ám kora reggel, mielőtt még a fejedelmek bármit is mondhattak volna, Bálám felnyergelte a szamarát, és azon nyomban útnak indult Moáb követeivel. Tehát, bármennyire is játszotta a hűséges próféta szerepét, és bármennyire állította, hogy semmi pénzért meg nem vásárolható, mohón áhítozott a felajánlott sok kincsre.

Olvassuk el 2Pt 2:14-16 verseit! Milyen szavakkal illette Péter Bálám tetteit? Milyen figyelmeztetés rejlik ebben a kapzsiságra és a kísértésekre vonatkozóan? Miért olyan könnyű észérvekkel magyarázatot keresni a bűn igazolására, amíg az már nem is tűnik rossznak?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: