TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „A megütött kőszikla", 378–388. old.; „Vándorlás Edom körül", 389–401. old.; és „Básán bevétele", 402–407. old. című fejezetei.

„Nikodémus vonzódott Krisztushoz. Amikor a Megváltó az újjászületésről magyarázott neki, vágyott arra, hogy ez a változás végbemenjen benne. De hogyan történt ez meg? Jézus válaszolt a fel nem tett kérdésre: 'Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen' (Jn 3:14-15).

Ez már olyan terület volt, melyen Nikodémus is otthon érezte magát. A felemelt kígyó jelképe világossá tette számára a Megváltó küldetését. Amikor Izráel népe közül sokan elpusztultak a tüzes kígyók marásától, Isten utasította Mózest, hogy készítsen egy érckígyót, és helyezze el magasan a gyülekezet közepette. Azután hírül adták a táborban, hogy aki feltekint a kígyóra, életben marad. A nép jól tudta, hogy a kígyónak önmagában nincs ereje, nem tud segíteni. Krisztust szimbolizálta. Ahogyan a pusztító kígyók képmására készített jelképet felemelték gyógyulásuk érdekében, úgy fog az Üdvözítő megjelenni 'a bűn testének hasonlatosságában' (Róm 8:3)… Sem sebeik gyógyulásáért, sem bűneik bocsánatáért maguk semmit nem tehettek, csupán Isten ajándékába vetett hitüket kellett megmutatniuk. Rá kellett tekinteniük, hogy éljenek" (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 136–137. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Gondoljuk végig még egyszer a tüzes kígyók történetét! Mire világít rá ez a történet Isten megváltási tervével kapcsolatban?! Hogyan segít alázatunkat megőrizni, ha arra gondolunk, hogy örökéletünket illetően Isten nélkül egészen tehetetlenek vagyunk?

ÖSSZEFOGLALÁS: Mózes negyedik könyvének ez a része a negyvenéves pusztai vándorlás utolsó mozzanataira összpontosít. A nővérük, Mirjám halálát gyászoló Mózes és Áron igen felindult lelkiállapotban vétkezik az Úr ellen. Később a lázongó népet halált hozó kígyók támadják meg, de aki feltekint a rézkígyóra, amit Mózes az Úr parancsára készített, hit által testi-lelki gyógyulást nyer. Az alázatra késztető esetet követően pedig az Úr képessé tette Izráelt arra, hogy legyőzze a Jordánon túli területeken élő emoreusokat, és földjüket elfoglalja.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: