TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó. „Kóré lázadása" című fejezete, 359–371. old.

„Számomra kérdéses, hogy kigyógyulhat-e az ember a lázadás lelkületéből…

A lázadás, a hitehagyás ott van a levegőben, amit belélegzünk. Hatással is lesz ránk, hacsak erőtlen lelkünkkel hit által nem kapaszkodunk Krisztusba. Ha az embereket ilyen könnyen félre lehet vezetni, ugyan hogyan tudnának majd megállni akkor, amikor Sátán Krisztus alakját öltve csodákat visz végbe? Ki áll majd meg rendíthetetlenül csalásai láttán, amikor Sátán azt állítja magáról, hogy ő Krisztus, és megtévesztő módon utánozza tetteit? Mi fogja Isten gyermekeit visszatartani attól, hogy behódoljanak a hamis krisztusoknak? 'Ne menjetek azért utánuk' (Lk 21:8).

A tantételeket jól meg kell érteni. Az igazság tanításával megbízott embereknek erős horgonyt kell vetniük, akkor hajójuk kitart a vihar és vész ellenében is, mert erősen tartja őket. A csalások egyre sokasodnak, és nekünk néven kell neveznünk a lázadást. Teljes fegyverzetben kell állnunk" (SDA Bible Commentary, Ellen G. White megjegyzései, 1. köt. 1114. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Hányféle úton-módon csal tőrbe bennünket a bűn? Honnan tudhatjuk, hogy csapdába estünk? (Hiszen nem az a csalás egyik jellemzője, hogy hamis biztonságérzetbe ringat?) Milyen szerepe van a Bibliának a csalás leleplezésében? Hogyan segíthetnek ebben mások?

2. Nyílt és leplezetlen volt az a lázadás, amiről a héten olvastunk. Hogyan nyilvánulhat meg közöttünk is ilyen lelkület? Miről ismerhetjük fel, amikor feléled szívünkben, főleg ha olyan köntösben támad, amiről azt gondoljuk: mi nem is lázadunk, csak kiállunk az igazságért? Honnan ismerhetjük fel a kettő közötti különbséget?

3. Miért fontosak az emlékeztetők, legyen szó akár vallási, akár világi dolgokról? Milyen emlékműveket, ünnepeket említhetünk, és ezek mit jelképeznek?

ÖSSZEFOGLALÁS: Kóré és társai lázadása Mózes és Áron ellen olyan mélységekig hatolt, hogy Istennek földrengéssel, tűzzel és betegség csapásával kellett elpusztítania őket. E történet szolgáljon figyelmeztetésül az irigység és féltékenység ellen, mint ahogy az ószövetségi népet emlékeztették az oltárra erősített rézlemezek. Ha imádkozunk vezetőinkért, és értékeljük, amit Isten értük és értünk tett, megmenekülhetünk azoktól a belső bajoktól, amelyek Kóré lázadásakor támadtak Izráelben.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: