AMIKOR AZ ÚR VALAMI ÚJAT TEREMT

Figyeljük meg, hogyan válaszolt Mózes ezeknek az embereknek (4Móz 16:4-11)! Nem elégedtek meg a nekik jutott, nagy tisztességgel járó pozícióval, még többet akartak. Mózes világosan látta ezt.

Ami pedig még ennél is súlyosabb: ha alaposan megfigyeljük szavaikat, látszik, hogy Mózes és Áron ellen lázadnak; mintha ez a két ember, hatáskörét túllépve, magához ragadta volna a hatalmat, a többiek fölé helyezve magát. Még azzal is megvádolták őket, hogy azért vitték a népet a pusztába, mert ott akarták megölni őket.

Ki ellen lázadtak valójában? 4Móz 16:11

Újra elcsodálkozunk, honnan vették ezek a férfiak hamis vádjaikat? Vajon kinek a hatalma választotta ketté a Vörös-tengert? Istené, vagy Mózesé és Ároné? Ki hullatott nekik mannát reggelente? Isten, vagy Mózes és Áron? Ki jelent meg nekik nappal felhőben, éjjel pedig tűzoszlopban? Isten, vagy Mózes és Áron? Nehéz megérteni, hogy mindannak ellenére, amit saját szemükkel láttak, mégis ezt tették!

Olvassuk el 4Móz 16:15-35 verseit! Figyeljük meg különösen Mózes szavait a 28-30. versekben! Mi mutat rá, hogy valójában miről is volt szó?

Képzeljük el a helyzetet! Ha e férfiak képesek lettek volna szélesebb körű lázadást szítani, ki tudja, ez milyen szörnyű következményekkel járt volna. Könnyen hitehagyóvá válhatott volna Izráel egész népe, akiknek hite még nem alapozódott meg teljesen az Úrban. Tudniuk kellett azonban, hogy az Úr irányítja az eseményeket, Ő az, aki vezeti népét, és Mózes meg Áron csak azt teszi, amire Isten elhívta őket. Nem a saját nevükben jártak el. Ezt nyilvánvalónak kellett volna tartaniuk, de a bűn egészen el tudja homályosítani az emberek elméjét. Nehéz eloltani a lázadás lelkületét, ha már egyszer feléledt, és gyakran egy pillanat elég hozzá, hogy újra feltámadjon.

Mennyire vagyunk hajlamosak irigykedni a felettünk állókra? Mit tanulhatunk Krisztus példájából, ami segíthet legyőzni ezt az érzést, ami a pusztulás lehetőségét hordozza magában?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: