TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Krisztus hűségének megvallása a menny választott eszköze, mellyel bemutathatjuk Őt a világnak. Méltányolnunk kell kegyelmét, melyet a hajdani szent emberek által ismertetett meg, de ennél is hatásosabb saját tapasztalatunkról bizonyságot tenni. Isten tanúi vagyunk, ha isteni erő munkálkodása nyilvánul meg bennünk. Mindenkinek a másokétól különböző élete van, tapasztalatai is eltérőek a többiekétől. Isten azt szeretné, ha saját egyéniségünk jegyeit viselő dicséret szállna föl hozzá. Az Ő kegyelme dicsőségének, magasztalásának ilyen értékes elismerése, ha krisztusi élettel párosul, ellenállhatatlan erőt jelent a lélekmentő munkában" (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 286–287. old.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1. Olvassuk el a fenti Ellen G. White idézetet! Milyen fontos alapelveket tanulhatunk meg belőle? Hogyan értelmezhetjük azt a gondolatot, miszerint Isten dicsőítése, „ha krisztusi élettel párosul", ellenállhatatlan erőt jelent a lélekmentő munkában?

2. Tapasztalataink szerint mennyiben segíti a hitéletünket, ha dicsőítjük Istent és hálát adunk neki?

3. Időzzünk még el a hétfői tanulmányban található gondolatnál: Hogyan kellett az izraelitáknak bánni a közöttük élő idegenekkel? Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből magunknak? Hogyan viszonyulunk azokhoz, akik nem a mi hitünket, hanem nézetünk szerint téves tanokat vallanak? Hogyan kellene bánnunk velük? Ugyanakkor, hogyan mutathatjuk meg, a felsőbbrendűség látszatát nem keltve, hogy nekik is meg kellene ismerniük hitünket? Mit tanulhatunk az izraelitáktól e téren?

4. Közösségként mit tehetünk azért, hogy emlékeztessük egymást nemcsak arra, amit Isten értünk tett, hanem arra is, mit vár tőlünk viszonzásképp? Milyen szerepe van ebben az úrvacsorának?

ÖSSZEFOGLALÁS: Bár az első nemzedék azt a büntetést kapta, hogy halálukig a pusztában kellett vándorolniuk, az Úr arra bátorította gyermekeiket, hogy tekintsenek előre, a Kánaánra. Ebből következtek Isten további utasításai az áldozatokra vonatkozóan; azzal kapcsolatban, hogyan viszonyuljanak az idegenekhez, akik elfogadták hitüket; mit tegyenek a tudatlanságból, ill. a szándékosan elkövetett bűnök esetén; és kék bojtokat erősítsenek ruhájukra, így emlékezve Isten parancsolataira, és arra, hogy a neki való engedelmességgel bemutassák a valódi boldogság egyetlen útját.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: