A TUDATLANSÁG BŰNEI

Szem előtt kell tartanunk, hogy a fiatalabb nemzedék, amelyhez Isten ebben a fejezetben szól, még rabszolgaságban született. Ennélfogva hatással volt rájuk az őket körülvevő egyiptomi világ, mint ahogy szüleikre is, akik rabszolgaként szintén abban a kultúrában éltek. Sok helytelen dologról kellett tehát leszokniuk, és sok új, az Isten előírásai szerinti dolgot megtanulniuk.

Mi volt a teendő, ha az izraeliták közösségileg ráébredtek arra, hogy eltértek az Úr parancsolataitól? Mi a jelentősége annak, hogy bűnért való áldozatot kellett vinni az Úrnak azért, amit tudatlanságból követtek el? Lásd 4Móz 15:22-27!

A bűnért való áldozat engesztelést szerzett a bűnért. Az égőáldozat azt jelképezte, hogy a közösség ismét odaszentelte magát Istennek. Milyen érdekes, hogy az Úr különbséget tett az akaratlanul elkövetett, illetve a szándékos bűn között, de még az akaratlan vétek is „bűn" volt Isten szemében, amiért engesztelést kellett szerezni.

Hogyan szerzett engesztelést az ember a tudatlanságból elkövetett vétkére? Miben különbözött ez attól a szertartástól, amelyet a közösségnek kellett végeznie? 4Móz 15:27-29

„Vannak, akik már érezték Krisztus megbocsátó szeretetét, és őszintén Isten gyermekei kívánnak lenni, de ismerik jellemük fogyatékosságát és életük bűnös voltát, ezért kételkednek abban, hogy valóban megújította szívüket a Szentlélek. Ezeknek szeretném odakiáltani: ne ingadozzatok, ne essetek kétségbe! Gyakran kell még térdre borulnunk, gyakran fogunk még Krisztus lábainál bűnünk és fogyatékosságaink felett sírni, mindazáltal nem szabad elcsüggednünk. Sőt még ha Sátán földre is teper bennünket, Isten akkor sem taszít és feled el minket. Nem! Hiszen Krisztus Isten jobbján ül, és képvisel bennünket. Így ír János is, a szeretett tanítvány: 'Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus' (1Jn 2:1)" (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. 21. kiad. Budapest, 2008. Advent Irodalmi Műhely. 48. old.).

Milyen gyakran vonjuk kétségbe, hogy valóban megújított a Szentlélek? Mi történt a kereszten, ami bátorságot adhat ahhoz, hogy tovább haladjunk, még ha kétségek gyötörnek is üdvösségünket illetően? Lásd Róm 5:6-8!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: